Koronaepidemia on tuonut mukanaan runsaasti rajoituksia tapahtuma- ja yritystoimintaan. Turun kaupunginhallitus linjasi 1.6. joukon keinoja, joilla kaupunki voi osaltaan helpottaa erityisesti ravintolayritysten toimintaa ja edistää julkisen kaupunkitilan monipuolista käyttöä.

Lisätietoja löytyy keskitetysti www.turku.fi/terassit

Maanantaina 1.6. kokoontunut kaupunginhallitus päätti pääperiaatteet ja keinot toiminnan turvalliseen elvyttämiseen ajalla 2.6.–30.9.2020. Esityksessä otetaan kantaa sekä ulkotarjoilualueiden lupaprosessiin että julkisiin tiloihin, kuten toreille, aukioille ja puistoihin sijoittuvaan ravintola- ja pop up-toimintaan.

Ulkotarjoilualueiden lupaprosessia sujuvoitetaan

Olemassa olevien tarjoilualueiden tilapäiset laajennukset sekä uudet tarjoilualueet ravintolan välittömässä läheisyydessä käsitellään kevennytyllä menettelyllä ja kiireellisenä rakennusvalvonnassa. Lupahakemusten nopean käsittelyn varmistamiseksi perustetaan erillinen terassilupatiimi, jossa ovat edustettuina rakennusvalvonnan lupaviranomaisten lisäksi liikennesuunnittelu, ympäristöterveydenhuolto ja kaupungin omistamien ulkoalueiden vuokrauksesta vastaava taho.

Haettujen ulkotarjoilualueiden toimenpidelupamaksu ehdotetaan puolitettavan kesäkaudeksi 2020. Hakija voi halutessaan toimenpidelupahakemuksen yhteydessä pyytää ennalta-aloitusta nopeuttaakseen ulkotarjoilualueen avaamista. Myös ulkotarjoilualueiden vuokra sekä nykyisin käytössä olevilla että uusilla alueilla olisi vain puolet vahvistetuista vuokrahinnoista.

Samassa kiinteistössä tai samalla alueella, kuten Vähätorilla, toimivia yrittäjiä kannustetaan yhteistyöhön tarjoilualueiden laajennusten suunnittelussa, jotta alueesta saadaan kaupunkikuvallisesti yhtenäinen ja kaupunkilaisille selkeä toiminnallinen kokonaisuus, johon on mukavaa ja turvallista tulla viettämään aikaa.

Uusia alueita väliaikaiseen ulkotarjoilukäyttöön

Nopeuttaakseen uusien ulkotilojen käyttöönottoa kaupunki haluaa tarjota ns. yhteisterassialueiksi seuraavat alueet: Vanha Suurtori, Tuomiokirkkotorin alue, Hämähäkkitontti ja Kaupungintalon puistikko ja piha, Puutori, Varvintori ja Rautatientori. Näillä alueilla kaupunki tai sen valitsema operaattori hakee mahdollisen toimenpideluvan sekä toimii vuokranantajana yrityksille ja toimijoille kesätoiminnan ajan. Ideoita voi esittää myös muille kaupungin omistamille aukioille ja piha-alueille, jolloin niiden soveltuvuutta harkitaan tapauskohtaisesti.

Kaupunki toimittaa omia tapahtumamökkejään Vanhalle Suurtorille. Niitä voi lainata maksutta yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden käyttöön, edellyttäen että toiminta sopii Vanhan Suurtorin alueelle. Mökkien käytöstä toteutetaan avoin haku nopealla menettelyllä kesäkuun alussa.

Keskustan kivijalkayritys voi hakea liiketilansa edustalla sijaitsevaa ruutua parklet-käyttöön ja perustaa ruutuun terassin, mikäli paikan katsotaan siihen soveltuvan. Myös puistoihin on mahdollista anoa toimenpidelupaa väliaikaiselle ulkotarjoilualueelle. Puistojen osalta tulee kuitenkin ottaa huomioon alueen miljööarvot ja mahdolliset reunamilla olevat taloyhtiöt ja niiden asukkaat.

Toreilla, puistoissa ja kaupungin aukioilla voi järjestää ravintolaliiketoiminnan lisäksi myös muuta pop-up-luonteista kaupallista ja ei-kaupallista toimintaa, kuten kulttuuri- ja urheilutoimintaa. Katualueiden tilapäistä ja/tai osittaista sulkemista liiketoiminnan tai tapahtumatoiminnan tarpeisiin harkitaan tapauskohtaisesti.

Poikkeusjärjestelyistä, hakukäytännöistä ja tarvittavista asiakirjoista tehdään kesäkuu alussa ohjeistus kaupungin nettisivuille osoitteeseen www.turku.fi/terassit. Tämän lisäksi puhelimitse ja sähköpostitse tapahtuvaa neuvontaa tehostetaan.