Turun kaupungin ylläpitämiä sisäliikuntapaikkoja sekä uimalaitoksia ja uimarantoja avataan maanantaista 1.6.2020 alkaen. Samaan aikaan aloitetaan porrastetusti myös ohjattua liikuntatoimintaa. Ulkoliikuntapaikat otettiin käyttöön 14.5. (Päivitetty 26.5.2020)

- Liikuntapalveluiden henkilökunta on valmistautunut liikuntapaikkojen avaamiseen ja varmistamaan turvallisen liikkumisen viranomaisohjeiden mukaisesti, Turun liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari sanoo.

Turvallisuus huomioidaan erityisjärjestelyillä 

Liikuntapaikoilla koronavirusepidemian aikaiset turvaetäisyydet, kokoontumisrajoitukset sekä korotettu hygieniataso huomioidaan erityisjärjestelyillä:

  • Sisäänottomäärät: yhtäaikaiset käyttäjämäärät rajataan liikuntapaikkakohtaisesti turvaetäisyydet ja kokoontumisrajoitukset huomioiden. Esimerkiksi uimalaitoksissa, liikuntahalleissa ja -saleissa on kussakin oma maksimimääränsä tilan koosta riippuen.
  • Pukuhuonetilat ja saunat: liikuntapaikasta riippuen pukuhuonetilat ovat joko suljettu kokonaan tai niiden käyttö on rajattu tiettyyn henkilömäärään. Yleisissä tiloissa, esim. uimahalleissa ja maauimaloissa, käytössä olevien pukukaappien määrää rajataan. Saunat eivät ole käytössä.
  • Siivouksen tehostaminen ja hygieniasta huolehtiminen: siivousta tehostetaan tilakohtaiset erityispiirteet huomioiden. Käsienpesumahdollisuudesta huolehditaan. ja kuntosaleille lisätään puhdistusaineita sekä ohjeistetaan käyttäjiä pyyhkimään laitteet ja välineet käytön jälkeen. Myös mahdolliset lainavälineet ja sisäänpääsyrannekkeet puhdistetaan.
  • Turva-ajat vuorojen välillä: yhdessä seurojen ja muiden vuoroja varanneiden kanssa käydään läpi ja suunnitellaan käytäntöjä, joilla pyritään varmistamaan, että tilasta poistumiseen on varattu riittävästi aikaa ennen seuraavan käyttäjäryhmän saapumista.
  • Hyvä hygienia asiakaspalvelupisteillä: asiakaspalvelupisteillä muistutetaan turvaetäisyyksistä sekä käsi- ja yskimishygieniasta muun muassa tarroilla ja infotauluilla sekä tilasta riippuen myös kuulutuksin.
  • Maksuvälineet: Asiakkaita neuvotaan suosimaan liikuntarannekkeiden nettilatausta, mutta maksamiseen voi käyttää myös pankkikorttia, luottokorttia, liikuntaseteleitä ja -rannekkeita. Käteistä ei oteta tällä hetkellä vastaan. 
  • Valvonnan tehostaminen: Liikuntatilojen valvontaa tehostetaan, esimerkiksi uimarannoilla on kesällä yhden sijasta kaksi uimavalvojaa kaikissa vuoroissa.
  • Hyvitykset: Liikuntarannekkeiden käyttämättä jääneet käyttöajat hyvitetään automaattisesti rannekkeille. Hyvitys latautuu, kun liikuntaranneke rekisteröidään liikuntapaikan leimauslaitteeseen. Asiakkaan ei siis tarvitse asioida asiakaspalvelupisteessä erikseen. Yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmään kuuluvien lisähyvityksistä tullaan tiedottamaan erikseen.

Kaikista muutoksista ja huomioitavista asioista tiedotetaan kunkin liikuntatilan käyttäjiä mahdollisuuksien mukaan sähköpostitse, vuorojen varausvahvistuksissa, verkkosivuilla sekä liikuntatiloissa.

Ohjeistusten noudattaminen tärkeää

Vaikka liikuntapaikat avataan jälleen käyttöön, on tärkeä muistaa, että koronaviruspandemia ei ole vielä ohi. Kaikkien liikuntapaikkojen käyttäjien tulee noudattaa valtioneuvoston ja terveysviranomaisten voimassa olevia määräyksiä ja linjauksia mm. turvaväleihin, kokoontumisrajoituksiin ja omaan terveydentilaansa liittyen.

Jokainen kaupunkilainen on edelleen vastuussa siitä, että noudattaa omassa toiminnassaan annettuja ohjeita ja turvaa näin myös muiden ympärillä olevien terveyden. Aikuisten vastuulla on huolehtia siitä, että myös lapset noudattavat ohjeita.
– Noudattamalla ohjeita hidastetaan edelleen koronaviruksen leviämistä, suojataan riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä sekä estetään terveydenhuoltojärjestelmän ylikuormittuminen, Kalmari muistuttaa.

Avattavat liikuntapaikat

Turun kaupungin ylläpitämistä liikuntapaikoista kaupunkilaisten ja seurojen käyttöön avautuvat 1.6. esimerkiksi kesäkäytössä olevat sisäliikuntahallit ja -salit, Impivaaran uimahalli, Samppalinnan maauimala sekä osa kuntosaleista (Kupittaa, Impivaara, Petrelius, Paattinen ja Pansio. Kesän aikana ei järjestetä seniorivuoroja). Myös uimarannat avautuvat ja rantavalvonta alkaa 1.6.

Kupittaan maauimalan on suunniteltu avattavan 8.6., kun sääolosuhteista riippuvat huoltotyöt on saatu valmiiksi. Avausajankohta vahvistetaan myöhemmin.

Tarkemmat ajantasaiset tiedot liikuntapaikkojen poikkeusolojen aikaisista aukiolosta ja rajoituksista kootaan sivulle turku.fi/liikunta/korona.

Uimalaitosten ja uimarantojen avaamisesta, liikuntarannekkeiden hyvityksistä sekä ohjatun liikuntatoiminnan käynnistymisestä tullaan tiedottamaan tarkemmin lähiaikoina.