Kykyviisari on maksuton työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä työikäisille, myös työelämän ulkopuolella oleville. Sen avulla pystytään arvioimaan suuntaa-antavasti vastaajan koettua työ- ja toimintakykyä, osallisuutta ja hyvinvointia. Työterveyslaitoksen koordinoimaa kykyviisaria käytetään apuvälineenä Turun kaupungin järjestämässä kuntouttavassa työtoiminnassa.

Tietoa kykyviisarista

Kykyviisaria on kehitetty Työterveyslaitoksen Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos Solmu -ESR-koordinaatiohankkeessa. Hanke on alkanut 2014 ja loppuu syyskuussa 2020. 

Kykyviisarin avulla vastaajan vahvuudet ja haasteet saadaan vastaajan autonomiaa kunnioittaen näkyväksi turvallisesti. Kyselyn avulla kartoitetaan useita elämän osa-alueita, jotta asiakkaan tilanteesta saadaan muodostettua mahdollisimman kattava näkemys.

- Ihan perinteisten taustatietojen lisäksi kartoitetaan sosiaalista, psyykkistä, kognitiivista ja fyysistä toimintakykyä. Kyselyssä tulee huomioitua myös esimerkiksi työtilanteeseen tai työhön yleensäkin kohdistuvat muutostoiveet, kertoo Työllisyyspalvelukeskuksen yksilövalmentaja Heli Heino.

Kykyviisari-kyselyn voi täyttää verkossa tai paperilla, ja kielivaihtoehtoja on tällä hetkellä suomi, ruotsi, selkosuomi, englanti, venäjä, hollanti, kurdin sorani, somali ja arabia. Mikäli vastaaja täyttää kyselyn paperilla, asiakastyöntekijän tehtäväksi jää vastausten vieminen varsinaiselle verkkosivustolle.

Kykyviisari on hyvä tehtävä myös etänä

- Kykyviisari on ollut kuntouttavan työtoiminnan välineenä meillä maaliskuusta 2020 lähtien. Kyselyt täytetään tällä hetkellä etänä koronaepidemian takia, Heino kertoo.

- Käytännössä tämä on toiminut niin, että asiakkaalle on lähetetty sähköpostitse linkki kykyviisariin ja vastauksia on myöhemmin käyty läpi puhelimitse asiakkaan kanssa. Etänä tämä voidaan toteuttaa myös lähettämällä vastauslinkki tekstiviestillä tai vaikka laittamalla paperinen versio palautuskuorineen asiakkaalle; sitten myöhemmin vastauksia käydään läpi Teamsilla, Skypellä tai puhelimella.

Kykyviisari pistää ihan tosissaan miettimään omaa elämäntilannetta.

- Asiakaspalautteen ja oman kokemuksen perusteella kaikki on mennyt oikein hienosti.  Asiakasnäkökulmasta katsottuna kykyviisarissa on monia hyviä asioita, ei vähiten se, että kykyviisari on hyvä tehtävä myös etänä.

- Joidenkin mielestä kykyviisarille on ollut myös helpompi puhua kuin fyysiselle henkilölle suoraan, ei ole tarvinnut häpeillä, Heino jatkaa.

Kysely auttaa sopivan jatkon puntaroimisessa

Kuntouttavan työtoiminnan jakso kestää kolme kuukautta ja sitä toteutetaan kerran viikossa neljän tunnin ajan. Ideana on, että jokaiselle asiakkaalle tarjotaan yhdessä mietitty jatkosuunnitelma jakson päätyttyä.

- Uskon, että kykyviisari tulee olemaan hyvänä apuvälineenä jatkosuunnitelmaa mietittäessä. Kykyviisari täytetään ensin palvelun alussa ja sitten uudestaan siirtymävaiheessa. Näin mahdollistetaan koetussa työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen tarkastelu, ja jatkosuunnitelmia on helpompi tarkentaa, yksilövalmentaja Mira Metsälä-Zdravevski pohtii.

- Jos muita kykyviisarin hyvä puolia miettii asiakastyöntekijän näkökulmasta, heti tulee mieleen, että asiakkaalle muodostuu kykyviisarin kautta kohtalaisen hyvä näkemys tilanteestaan. Tämä myös helpottaa asioiden puheeksi ottamista.

 

Työpiste työllistää, valmentaa ja kuntouttaa ilman työtä olevia turkulaisia. Tarjolla on tietoa, ohjausta ja palveluita. Autamme ja välitämme -  työ ja tekijät kohtaavat.