Kesän aikana käyttöön otettavassa uudessa toimintamallissa terveysasemien asiakasta hoitaa jatkossa moniammatillinen tiimi. Hoitaja tekee hoidon tarpeen arvion ja hoidosta päätetään yhdessä lääkärin kanssa, jolloin asiakkaan hoito alkaa nopeammin kuin aiemmin. Jonoton-toimintamallin tyyppisistä malleista on hyviä kokemuksia muualtakin Suomesta.

Mikä on Jonoton-malli?

  • Asiakasta hoitaa jatkossa moniammatillinen tiimi, pääasiassa hoitaja ja lääkäri yhdessä.
  • Lääkäri tulee tarpeen mukaan nopeammin mukaan asiakkaan hoitoon kuin aikaisemmin.
  • Asiakkaan hoitoa koordinoi yhteyshenkilö.
  • Lääkärin vastaanotolle ohjaudutaan jatkossa niissä asioissa, joissa lääkärin hoitoa tarvitaan.
  • Asiakas on oman hoitonsa asiantuntija, jolloin myös vastuu omasta hoidosta lisääntyy.
  • Etä- ja digivastaanottoja hyödynnetään entistä enemmän.
  • Tavoitteena on sujuva, oikea-aikainen hoito, asiakas- ja henkilökuntatyytyväisyys ja jonottomuus.

Yhteystiedot

Koronakevään aikana Turun kaupungin terveysasemille jonottajat vähenivät merkittävästi. Henkilöstöltä kysyttiin kehitysehdotuksia siitä, miten terveysasemien jonot saataisiin pidettyä mahdollisimman lyhyinä. Kaikkiaan terveysasemien hoitajilta ja lääkäreiltä tuli n. 60 ehdotusta, joista kokonaisvaltaisen muutoksen aikaan saamiseksi valikoitui Jonoton-malli. Mallia on jo aiemmin pohdittu Runosmäen terveysasemalla ratkaisuksi pitkiin jonoihin.

- Meillä on nyt arvokas hetki reagoida, kun jonomme eivät ole vielä kasvaneet koronan jälkeen pitkiksi. Asiakkaalle iso muutos syksyllä on se, että hänen hoitoaan koordinoi yhteyshenkilö, joka käynnistää hoidon suunnittelun jo heti ensikontaktissa eri ammattilaisten kanssa. Asiakas pääsee oikeaan aikaan oikealle ammattilaiselle, joka pystyy antamaan hänelle parhaan hoidon ja avun, avosairaanhoidon ylilääkäri Päivi-Leena Honkinen Turun terveyspalveluista kertoo.

Asiakkaan hoitoa koordinoi jatkossa yhteyshenkilö

Aiemmin käytössä ollut malli on johtanut siihen, että terveysasemien jonot ovat osin pitkät ja asiakkaat tyytymättömiä. Uudessa mallissa kulmakivenä on sujuva ja oikea-aikainen hoito, asiakas- ja henkilökuntatyytyväisyys, moniammatillisen yhteistyön lisääntyminen ja jonottomuus. Asiakasta hoitaa jatkossa moniammatillinen tiimi, pääasiassa hoitaja ja lääkäri yhdessä. Lääkäri tulee tarpeen mukaan nopeammin mukaan asiakkaan hoitoon kuin aiemmin.

Asiakkaan hoitoa koordinoi yhteyshenkilö, joka vastaa asiakkaan kanssa yhdessä hoidon kokonaisuudesta. Asiakkaat ohjautuvat jatkossakin lääkärin vastaanotolle niissä asioissa, joissa lääkärin hoitoa tarvitsevat. Toimintamallimuutoksessa henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan aktiivisella tiedottamisella ja koulutuksella.

- Toimintamallia otetaan käyttöön vähitellen jo kesällä. Tämä vaatii asennemuutosta niin meiltä kuin asiakkailtammekin. Asiakas on oman hoitonsa asiantuntija, jolloin myös vastuu omasta hoidosta lisääntyy. Tärkeää on, että kotimittaukset tehdään ajallaan ja laboratoriossa käydään silloin, kun on ohjeistettu. Tulemme myös hyödyntämään etä- ja digivastaanottoja entistä enemmän, kehittämisestä ja koulutuksista vastaava ylilääkäri Suvi Vainiomäki Turun terveyspalveluista painottaa.