Turun suomenkielinen työväenopisto järjestää suomen kielen kursseja. Ilmoittautuminen on jo käynnissä!

Koulutukset kaikille

Turun suomenkielinen työväenopisto järjestää monipuolisesti eri taitotasojen (A1–C1) kursseja syksyllä 2020 ja keväällä 2021. Kursseilla on mahdollista opiskella muun muassa kielioppia ja kirjoittamista sekä harjoitella suomenkielistä keskustelua. 

Osalle kursseista voi jo ilmoittautua, osan ilmoittautuminen alkaa myöhemmin.

Koulutukset nuorille

Nuorisotakuukoulutus syksy 2020 – kevät 2021

Koulutuksen tavoite on parantaa nuoren valmiuksia siirtyä hänelle sopivaan koulutukseen. Koulutus selkeyttää nuoren suunnitelmia ja tarjoaa tukea koulutukseen ja työhön liittyvissä tavoitteissa. Koulutuksessa vahvistetaan nuorten sosiaalisia taitoja, ehkäistään syrjäytymistä ja tuetaan monikulttuurisuutta. 

Nuorisotakuukoulutus on tarkoitettu alle 30-vuotiaille maahanmuuttajanuorille, jotka ovat heikossa opiskelu- tai työtilanteessa ja joilla ei ole Suomessa suoritettua toisen asteen koulutusta. Se sopii maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat apua suomen kielen opiskelussa, jotta he voivat myöhemmin edetä toisen asteen koulutukseen tai siihen valmentaviin jatko-opintoihin.

Koulutus on maksutonta.

Koulutusta ei ole tarkoitettu turvapaikanhakijoille.

Ilmoittautuminen on alkanut 1.6.2020.

Suomen kielen taitotaso

Ryhmä A: A0

Ryhmä B: A1.3–A2