Turku on valittu Euroopan parhaaksi keskikokoiseksi ilmastokaupungiksi 2020. Parhaimmaksi suureksi ilmastokaupungiksi valittiin Torino (Italia) ja pieneksi Montaione (Italia).

EU:n energiasta vastaava komissaari Kadri Simson julistaa Euroopan parhaat ilmastokaupungit videolla. Linkki videoon.

Euroopan parhaiden ilmastokaupunkien arvioinnin suoritti Euroopan Komission DG Joint Research Centre. Valinnat perustuivat hakemuksiin ja kaikkeen kaupunkien Covenant of Mayors -järjestelmään toimittamaan tietoon.

Euroopan kaupunginjohtajien energia- ja ilmastositoumuksen (Covenant of Mayors for Climate and Energy) on allekirjoittanut yli 10 000 kaupunkia tai aluetta. Allekirjoittaneet kaupungit ovat sitoutuneet tekemään ilmastonmuutosta torjuvia ja päästöjä vähentäviä toimia EU:n päättämää tasoa nopeammin. Asukkaita tavoitteeseen sitoutuneella alueella on yhteensä lähes 320 miljoonaa. Turun tavoitteena on olla hiilineutraali alue vuoteen 2029 mennessä ja ilmastopositiivinen siitä eteenpäin. Kaupunki on jo onnistunut merkittävästi vähentämään alueensa kasvihuonekaasupäästöjä.

”Tämä palkinto on kaikkien turkulaisten yhteinen”

Voittajat oli tarkoitus julkistaa EU:n kohti ilmastoneutraaleja kaupunkeja -tapahtumassa Euroopan Parlamentissa Brysselissä 4.3., mutta tapahtuma peruttiin koronan vuoksi. Turun kaupunginjohtaja Minna Arve näkee Turun saaman kansainvälisen tunnustuksen pitkäjänteisen työn ja laajan yhteistyön ansioksi.

– Turussa ilmastotyötä tehdään laajalla rintamalla. Mukana on kaupungin omien toimijoiden lisäksi yrityksiä, korkeakouluja ja asukkaita. Turun ilmastotyö perustuu valtuuston yksimielisesti hyväksymään ilmastosuunnitelmaan, joten hyvällä syyllä voidaan sanoa, että tämä palkinto on kaikkien turkulaisten yhteinen, kaupunginjohtaja Arve iloitsee.

Taustalla kaupunkien halu edetä ilmastotyön etujoukoissa

Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksella korostetaan kaupunkien mahdollisuutta ja velvollisuutta edetä ilmastotyössä. Turun kaupunki liittyi energia- ja ilmastositoumukseen vuonna 2010.

– Vertailtavien laskentamallien lisäksi saamme toisiltamme tukea ja kannustusta. Turku on ollut organisaatoissa aktiivinen jakamaan tietoa ja samalla olemme oppineet muiden tekemistä ratkaisuista. Yhteistyö auttaa pysymään ajan tasalla siitä, miten kaupunkien energia- ja ilmastotavoitteet etenevät Euroopan laajuisesti, kaupunginjohtaja Arve kertoo.

Turun ilmastotyö herättää kiinnostusta

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi yhteistä eurooppalaista mallia noudattavan Ilmastosuunnitelman 2029 yksimielisesti 11.6.2018. Turun vahvat ilmastotavoitteet ja ilmastosuunnitelman määrätietoinen toteuttaminen on herättänyt viime aikoina runsasta kiinnostusta kansainvälisesti. Aiemmin tänä vuonna Turku nostettiin kaupunkien CDP:n A-ryhmään, eli maailman sadan parhaan ilmastokaupungin joukkoon.

– Parhaaksi valitseminen lämmittää mieltä kovasti. Tekemämme työ on huomattu ja sitä arvostetaan. Samalla se kannustaa meitä jatkamaan määrätietoisesti eteenpäin. Työ ei ole vielä suinkaan valmis. Meidän täytyy vähentää päästöjämme edelleen kaikilla sektoreilla, Arve sanoo.