Opas on tarkoitettu avuksi päihdepalveluita hakevalle täysi-ikäiselle kuntalaiselle. Opasvihkonen kokoaa yhteen Turun päihdepalvelut ja se on tehty Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä.

Turun päihdepalveluoppaaseen on koottu esittelyt tarjolla olevista päihdehuollon hoitoyksiköistä sekä tietoa siitä, miten päihdehoitoon hakeudutaan. Oppaasta löytyvät myös päihdekuntoutujien tukipalvelut, ryhmät ja verkosta löytyvät päihdepalvelut. Oppaasta on pyritty tekemään selkokielinen.