Turun ylioppilaskyläsäätiö on mukana tekemässä hiilineutraalia Turkua. Uusin opiskelijoiden asuntokohde Aitiopaikka tuottaa energiaan yli oman tarpeen. Aitiopaikassa on yhteensä 255 asuntoa.

TYS:n ilmastoteko pähkinänkuoressa

Opiskelija-asumista, uudisrakennus Aitiopaikka

  • Ilmanvaihtokoneet hyvällä hyötysuhteella
  • Yli 500 aurinkopaneelia
  • Sähkön vuosituotanto n. 200MWh
  • Vähentää alueen hiilidioksidi päästöjä noin 30 tonnia vuodessa seuraavat kaksi- kolme vuosikymmentä

5 kysymystä ilmastoteosta -sarja

Hiilineutraalia Turkua tekemässä on kasvava joukko yrityksiä ja yhteisöjä. Nostamme viidellä kysymyksellä esiin paikallisten toimijoiden ilmastotekoja. Kaikkia sarjan osia pääset tarkastelemaan tästä linkistä.

Jokainen askel vie meitä kohti tavoitetta.

Lue lisää yritysten ja yhteisöjen ilmastoteoista Hiilineutraali Turku -ilmastotekojen tietokannasta

Kiinteistöinsinööri Joonas Rantala vastaa viiteen kysymykseen Turun Ylioppilaskyläsäätiön (TYS) ilmastoteosta.

1. Mikä on ilmastotekonne?

Kun Turun Ylioppilaskyläsäätiö rakennutti opiskelija-asuntokohde Aitiopaikan Ylioppilaskylän reunalle, rakennukseen valittiin hyvällä lämpötilahyötysuhteella toimivat huoneistokohtaiset ilmanvaihtokoneet. Kohteessa on yhteensä 255 uutta asuntoa opiskelijoille. Katolle myös asennettiin yli 500 aurinkopaneelia sisältävä aurinkoenergiavoimala. Voimalan vuosituotto vastaa suunnilleen rakennuksen vuotuista sähkön tarvetta. Aitiopaikan alle on rakennettu naapuritontilla sijaitsevan Ikituurin opiskelija-asuinrakennuksen geotermisen energian keruukenttä.

2. Miten tekonne vähentää hiilidioksidipäästöjä?

Aurinkopaneelit tuottavat vuositasolla noin 200 MWh. Se vähentää alueen hiilidioksidipäästöjä noin 30 tonnia vuodessa kolmenkymmenen vuoden ajan.

3. Miksi teette ilmastotekoja ja lähditte mukaan tekemään Turusta hiilineutraalia?

Turun Ylioppilaskyläsäätiön arvoihin kuuluu kiinteästi kestävän kehityksen sekä ekologisuuden huomioiminen, joten on luontevaa, että säätiö on mukana Turun kovassa tavoitteessa olla hiilineutraali jo vuonna 2029. TYS on omalta osaltaan mukana siinä, että tavoite käy toteen.

4. Minkälainen potentiaali alallanne on vähentää hiilipäästöjä ja millä keinoin?

Asumisen päästöt ovat merkittävä hiilipäästön lähde. Säätiön rakennusten energiatehokuuden kehittäminen on olennainen osa peruskorjaussuunnittelussa sekä uusia kohteita rakennettaessa. Energiatehokkuuden parantamisella on merkittävä säästöpotentiaali hiilipäästöjen suhteen.

5. Minkälaisen viestin haluat lähettää muille toimijoille?

Kaikki teot ovat merkityksellisiä kokoluokasta riippumatta. Vain yhdessä tekemällä onnistumme.