Koronasuositusten vuoksi Laatutekijät-seminaari järjestetään kokonaan etänä.

Ensimmäinen osa on 20.10. klo 13–16. Teemana on seuran valmennuslinjauksen laatiminen ja kehittäminen sekä urheiluakatemian ja seuran välinen yhteistyö. Toinen osa toteutuu 4.11. klo 17–20. Toisessa osassa Jyväskylän asiantuntijat puhuvat tutkituista lasten liikunnan laatutekijöistä.

Turun kaupungin liikuntapalvelut järjestää Laatutekijät-seminaarin yhteistyössä Olympiakomitean, Turun Seudun Urheiluakatemian, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (LiikU) sekä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan kanssa.

Seminaarin kumpikin osa on osallistujille maksuton, ja niihin ilmoittaudutaan ennakkoon. Seminaari on osa Turun kaupungin liikuntapalveluiden Lupaus innosta -hanketta, jonka kolmas ja viimeinen hankekausi on käynnissä. Liikuntapalvelut on saanut hankkeeseen aluehallintovirastolta veikkausvoittovaroista myönnettävää valtionavustusta.

Seminaarin ensimmäisen osan teemana seuratoiminnan kehittäminen

Ensimmäinen osa järjestetään etänä 20.10. klo 13–16. Tilaisuuden isona teemana on seuran valmennuslinjauksen laatiminen ja kehittäminen sekä urheiluakatemian ja seuran välinen yhteistyö. Tavoitteena on tukea seurojen ja valmennuksen vastuuhenkilöitä seuran laadukkaan valmennuslinjan syntymiseen ja avata kehittämistä varten räätälöityä työkalua tarkemmin. Kuulemme paikallisten seuracase-esimerkkien (Lahjan Tytöt, TPS Juniorijääkiekko, Budokwai taekwondo) kautta, miten seurat ovat laatineet ja kehittäneet valmennuslinjauksiaan ja sisällyttäneet lasten ja nuorten liikunnan laatutekijöitä osaksi linjauksia ja seuravalmennusta.

- Valmennuslinjojen kehitystyön kautta urheilu elämänkouluna nousee paremmin arvoonsa, lasten ja nuorten valmennustyössä oppimistavoitteet selkeytyvät, valmennukseen tulee yhteistä suuntaa ja valmennuksen periaatteita. Valmennuslinjatyökalu helpottaa vaikeidenkin linjausten tekemistä, kertoo Olympiakomitean lasten ja nuorten sportin asiantuntija Marko Viitanen.

Valmentajien työn ja osaamisen tukemisen näkökulmasta Turun Seudun Urheiluakatemia ja Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus kertovat valmennuksenvälisen tiedonjakamisen keinoista ja tukitoimista. Lisäksi LiikU esittelee omaa koulutustarjontaansa tähän liittyen. Iltapäiväosion päätteeksi Sami Kalaja EduFutura Jyväskylästä esittelee uudistettua Kasvata urheilijaksi - vanhemmat urheilijan tukena kokonaisuutta.

– Urheiluakatemian ydintoiminnassa osaamisen lisäämistä toteutetaan valmentajien ja asiantuntijoiden välisen epävirallisen kanssakäymisen kautta, jossa virallisissa mm. liiton tai aluejärjestön koulutuksissa hankittua uutta tietoa siirretään ja jatkojalostetaan siirrettäväksi käytännön valmennukseen, sanoo valmennuksen koordinaattori Janne Salmi Turun Seudun Urheiluakatemiasta.

Seminaarin toisen osan keskiössä lasten liikunnan laatutekijät

Toisessa osuudessa 4.11. klo 17–20 perehdytään kansallisesti määriteltyihin ja tutkittuihin lasten liikunnan laatutekijöihin (ilo & innostus, fyysinen harjoitettavuus, monipuoliset liikuntataidot ja liikunnallinen elämäntapa) asiantuntija-alustusten kautta. Osallistujat pääsevät alustusten jälkeen pohtimaan ja työstämään laatutekijöiden sisällyttämistä osaksi oman seuran valmennus- ja ohjaustoiminnan kehittämistä.

Pääset seuraamaan seminaarin toista osaa:

Luennoitsijoina toimivat liikuntatieteiden tohtori Sami Kalaja, Jyväskylän yliopistosta terveystieteiden tohtori, apulaisprofessori Sami Kokko, psykologi, dosentti LitT Timo Jaakkola ja liikuntamotivaation ja koululiikunnan asiantuntija, väitöstutkija LitM Mikko Huhtiniemi.

– Kodin, seuran ja koulun yhteistyöllä laatutekijöitä edistämällä voidaan synnyttää nuorelle elinikäinen liikuntaharrastus ja tukea terveellisten elämäntapojen muodostumista, Kalaja kertoo.

Valmentaja neuvoo poikaa koripalloharjoituksissa.

 

Kenelle etäseminaari on suunnattu?

Seminaari on suunnattu lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa mukana oleville aktiivitoimijoille. Erityisesti paikalle toivotaan seurojen päätoimisia työntekijöitä, valmentajia ja ohjaajia, lasten ja nuorten parissa työskenteleviä kuntien työntekijöitä, koululiikunnasta vastaavia ja koulun kerhotoiminnassa aktiivisesti mukana olevia henkilöitä sekä lasten ja nuorten huoltajia. 

Lupaus innosta -hanke pähkinänkuoressa

Lupaus innosta -hankkeen päätavoitteena on edistää lasten liikunnan laatutekijöitä turkulaisissa urheiluseuroissa, jotta lapset ja nuoret kiinnittyisivät nykyistä vahvemmin liikunnalliseen elämäntapaan. Toiseksi, hankkeella pyritään ehkäisemään seuratoiminnan drop-outia eli liikuntaharrastuneisuuden vähentymistä murrosiässä. Lisäksi hankkeella pyritään eri keinoin tukemaan turkulaisten liikunta- ja urheiluseurojen ohjaus- ja valmennuskulttuurin kehittymistä, laajentamaan paikallista osaamisverkostoa sekä vahvistamaan kunnan, seuran, koulun ja kodin välistä yhteistyötä. Kahden vuoden aikana hankkeeseen on osallistunut reilu 30 paikallista seuraa ja noin 100 valmentajaa ja ohjaajaa.

Hankkeessa tuetaan seuroja eri tavoin, mm. lisäämällä valmentajien tietoa ja ymmärrystä laatutekijöistä järjestämällä verkostoitumis- ja koulutustilaisuuksia, tarjoamalla valmennustukea käytännön harjoituksiin sekä kouluttamalla mentoreita seuroihin, kertoo projektipäällikkö liikuntasuunnittelija Jaakko Saarinen.

Tervetuloa seuraamaan ja osallistumaan etäseminaariin!

Muita syksyn avoimia tilaisuuksia:

Lupaus innosta -hankkeen kautta järjestetään syksyllä useita maksuttomia tilaisuuksia lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa mukana oleville toimijoille. Ilmoittaudu mukaan!