Turun linnan ympäristön alueelle järjestettiin Linnanniemen kansainvälinen ideakilpailu 9.1.–28.5.2020. Ainutlaatuiselle alueelle sijoittuvaan kilpailuun saatiin poikkeuksellisen suuri määrä ehdotuksia sekä Suomesta että ulkomailta. Kilpailutyöt ovat yleisön kommentoitavina 25.6.–5.8.2020.

Mediainfon materiaali:  Linnanniemi - Merellinen osa laajenevaa keskustaa (pdf)

Kilpailun sivut: www.turku.fi/linnanniemi

Kommentoi kilpailuehdotuksia Kerro Kantasi -palvelussa.

Kommentointimahdollisuus on auki Kerro kantasi -palvelussa lähes koko kesän, sillä arvioitavina on kaikkiaan 127 ehdotusta, joihin tutustuminen vie aikaa.

- Saimme kilpailuun todella kunnioitusta herättävän valikoiman ehdotuksia. Haluan erityisesti kiittää jo nyt kaikkia osallistuneita työryhmiä, jotka ovat tehneet kymmeniä tuhansia tunteja työtä Turun kehittämiseksi, sanoo kilpailun palkintolautakunnan puheenjohtaja, kaupunginjohtaja Minna Arve.

Kilpailuehdotuksia toivotaan tarkasteltavan erityisesti siitä näkökulmasta, miten ne huomioivat Linnanniemen historiallisen ja merellisen luonteen sekä miten ehdotuksissa esitetyt rakenteelliset, toiminnalliset ja liikkumisen ratkaisut tukevat alueen monipuolista käyttöä.

- Kaikenlaiset havainnot ovat meille kuitenkin tärkeitä ja olemme kiitollisia, jos kaupunkilaiset jaksavat niitä tehdä. Palkintolautakunta tutustuu yleisön kommentteihin ja ne ovat tukena myös tulevia Linnanniemeä koskevia päätöksiä tehtäessä, kertoo palkintolautakunnan varapuheenjohtaja, kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen.

Kilpailu tuottaa hyvän pohjan aluetta koskevalle arvokeskustelulle: mikä on alueella julkisen kaupunkitilan suhde muuhun rakentamiseen?

- Alueen toteutuksen aikajänne on pitkä. Nyt ollaan etenemässä siihen, että sataman matkustajaliikenteen järjestelyt uudistuvat. Lisäksi ensimmäisiin kuuluvana asiana on tarkoitus ratkaista tulevan Historian ja tulevaisuuden museon sijainti. Kilpailu on tuottanut siihen valtavan määrän vaihtoehtoja, joista on löydettävissä yli kymmenen perustavalla tavalla erilaista ratkaisua, Hintsanen kertoo.

Kilpailuehdotuksissa on paljon toiminnallisia ja tapahtumallisia ideoita meriakvaarioista pelialueisiin ja tanssipaviljongeista kylpylöihin. Mukana on myös runsaasti luonnontilaisia puistoja, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja sekä merellistä asumista.

- Ehdotusten ääripäinä on alueen paluu lähes luonnontilaan ja toisaalta täysimittainen urbaani kaupunginosa. Jokseenkin kaikissa ehdotuksissa arvostetaan julkista kaupunkitilaa Linnanniemen tärkeänä elementtinä: puistoja, aukioita, ranta-alueita ja terasseja, Hintsanen luonnehtii.

Linnanniemen kilpailutyöt ovat nähtävillä myös kommentointiajan päätyttyä ja lisäksi osa niistä esitellään Turussa syksyllä järjestettävässä näyttelyssä. Kilpailun palkintolautakunta pyrkii saamaan kilpailun ratkaistuksi siten, että tulos voidaan julkistaa syyskuussa.

Kaikille avoimen kansainvälisen Linnanniemen ideakilpailun järjesti Turun kaupunki yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n ja Suomen Maisema-arkkitehtiliitto MARK:n kanssa.

Kilpailutöiden esittely:

Kilpailun ehdotukset esiteltiin Turun kaupungin tiedotustilaisuudessa 25.6. Esittelijöinä toimivat kilpailun palkintolautakunnan puheenjohtaja, kaupunginjohtaja Minna Arve ja palkintolautakunnan varapuheenjohtaja, kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen. Katso taltiointi:

Asiasanat: