6Aika Energiaviisaat kaupungit -hanke järjestää syksyllä 2020 webinaarisarjan, jossa esitellään hankkeen tuloksia ja toteutettuja pilotteja. Ilmoittautuminen osaan tilaisuuksista on jo auki!

6Aika Energiaviisaat kaupungit -hanketta  rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Uudenmaanliitto ja hankkeeseen osallistuvat kaupungit. Hankkeessa etsitään uusia älykkäitä ja vähähiilisyyttä tukevia ratkaisuja kaupunkien asuin- ja palvelukiinteistöjen energiatehokkuuden, tilantehokkuuden käytön ja sisäilmaolosuhteiden parantamiseen. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan alueellisten energiajärjestelmien kehittämistä ja nollaenergiakortteleiden suunnittelua.

Hankkeen aikana on toteutettu kokeiluja kaupungeissa yhteistyössä yritysten kanssa sekä selvitetty erilaisten energiaviisaiden ratkaisujen soveltuvuutta niin alueiden kuin rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. Elokuussa alkavassa webinaarisarjassa esitellään ajankohtaisiin ja keskustelua herättäviin energiateemoihin liittyviä pilotteja ja niiden tuloksia.

Aluetason energiaratkaisut  25.8.2020

Hankkeen kaupunkien tavoitteena on kehittää energiatehokkuuden edelläkävijäalueita, joissa toteutetaan monimuotoisia energiantuotannon, käytön ja seurannan ratkaisuja. Webinaarissa esitellään kaupunkien pilottialueille Raksilan urheilualue (Oulu), Hiedanranta (Tampere) ja Skanssi (Turku) suunniteltuja aluetason energiaratkaisuja sekä selvitysten tuloksia. Ilmoittautuminen on auki. Lisätietoja.

Elinkaarilaskenta osana suunnittelun ohjausta 15.9.2020

Helsingin, Tampereen ja Turun kaupunkien yhteisenä tavoitteena on ollut kehittää rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen ja kustannusten laskentaa, jotta rakentamista voidaan eri vaiheissa ohjata vähäpäästöisimmiksi. Webinaarissa esitellään elinkaarilaskentapilottien tuloksia. Ilmoittautuminen on auki! Lisätietoja.

Kysyntäjousto ja virtuaalivoimalaitokset kaupungeissa 3.11.2020 

Helsingin, Turun, Tampereen, Oulun ja Lappeenrannan kaupungit yhdessä Smart Otaniemi -hankkeen kanssa järjestävät webinaarin, jossa esitellään kaupunkien virtuaalivoimalaitoskehitykseen liittyviä pilotteja, kokeiluita sekä selvityksiä. Lisätietoja.

Energia- ja olosuhdedatan visualisointi 10.11.2020

Valonia, Tampere, Helsinki, Turku, Oulu ja Espoo järjestävät yhteisen webinaarin, jossa käsitellään energia- ja olosuhdedatan visualisointia kaupunkien näkökulmasta, esitellään toteutettujen pilottien tuloksia ja hankkeessa luotu Energia- ja olosuhdetiedon visualisointiopas. Lisätietoja.

Tilaisuudet ovat maksuttomia ja avoimia kaikille!

Lisätietoja:  Maija Rusanen, Turun kaupunki, maija.rusanen(at)turku.fi