Tule mukaan kehittämään entistä liikuttavampaa olosuhdeverkostoa! Laadimme liikuntapaikkaverkostolle päivityssuunnitelmaa ja haluamme kuulla sinun ajatuksiasi keskeisimpiin ratkaistaviin liikuntakohteisiimme liittyen. Kerro mielipiteesi vastaamalla Kaikkia liikuttava Turku -kyselyyn.

Kaikki halukkaat voivat osallistua julkiseen Kaikkia liikuttava Turku -kyselyyn ja kertoa omat ajatuksensa liikuntapaikkaverkoston päivittämiseen liittyen. Kysely on auki 29.6. - 31.7.2020.

Liikuntapaikkaverkoston päivityssuunnitelma

Turun kaupungilla on n. 350 erilaista liikuntapaikkaa. Suurin osa kohteista on kaikkien kuntalaisten käytössä: osa vuoronvarauksen kautta, osa ilman varausta. Pääasiallisesti kaikki alle 20-vuotiaiden käyttäjien seuratoiminnan harjoitusvuorot ovat maksuttomia. 

Laaja ja vanheneva liikuntaolosuhdeverkosto vaatii monilta osin ylläpitoa ja päivitystä. Seuraavien 3-10 vuoden aikana verkostossa on merkittäviä uudistamistarpeita vuosittaisen ylläpidon lisäksi, kun kymmenkunta suurta, keskeistä ja suosittua liikuntakohdetta tulee elinkaarensa päähän. Näiden ratkaistavien ydinkohteiden lisäksi liikuntapaikkaverkostossa on myös muita kokonaisuuksia ja yksittäisiä kohteita, jotka kaipaavat tarkastelua ja tarvittavia päivityksiä tulevien vuosien aikana.

Kaupungin haastava taloudellinen tilanne sekä liikuntapalveluiden rajalliset määrärahat huomioiden on tärkeä pohtia laaja-alaisesti, miten kokonaisuuden ratkaisemista lähdetään edistämään. Tähän liittyen liikuntapalvelut on aloittanut syksyllä 2019 liikuntapaikkaverkoston päivityssuunnitelman, jonka tarkoituksena on valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kerro mielipiteesi Kaikkia liikuttava Turku -kyselyssä

Nyt haluamme kuulla mahdollisimman kattavasti turkulaisten ajatuksista esiteltyihin liikuntapaikkoihin liittyen. Miten tiettyä liikuntatilaa tulisi kehittää? Miten liikuntapaikka olisi parhaiten saavutettavissa? Miten liikuntakohdetta pystyttäisiin hyödyntämään laaja-alaisesti eri ajankohtien ja käyttäjäryhmien näkökulmasta? Miten liikuntapaikkojen päivityksellä saadaan aikaan mahdollisimman paljon liikettä? 

Kommentoi itse tai tykkää ja kommentoi muiden mielipiteitä. Jokaisen mielipide on arvokas. Voit vastata nimettömänä ja vapaasanaisesti niihin osioihin, joihin haluat.  

Vastaa kyselyyn verkossa: kerrokantasi.turku.fi/kaikkialiikuttavaturku