Ruoalla on merkittävä rooli sekä yksilön että kokonaisen organisaation hiilipäästöissä. Turun kaupungin ruokapalveluiden tuottamat hiilidioksidipäästöt arvioitiin. Sen seurauksena on mahdollista suunnitella ruokailua niin, että päästöt vähenevät.

Ilmastoteko pähkinänkuoressa 

  • Selvitettiin ruokapalvelujen hiilidioksidipäästöt.
  • Kehitettiin laskuri, joka avulla mikä tahansa kunta tai suurempi toimija voi laskea omia päästöjään.
  • Vähenettiin päästöjä ruokalistaa kehittämällä.
  • Päästöjä vähennetään edelleen.

5 kysymystä ilmastoteosta -sarja

Hiilineutraalia Turkua tekemässä on kasvava joukko yrityksiä ja yhteisöjä. Nostamme viidellä kysymyksellä esiin paikallisten toimijoiden ilmastotekoja. Kaikkia sarjan osia pääset tarkastelemaan tästä linkistä.

Jokainen askel vie meitä kohti tavoitetta.

Lue lisää yritysten ja yhteisöjen ilmastoteoista Hiilineutraali Turku -ilmastotekojen tietokannasta

Kysymyksiin vastaa Turun kaupungin strategisen hankinnan palvelupäällikkö Suvi Haukioja.

1. Kuvaile ilmastotekoanne lyhyesti?

Turun kaupungin ruokapalveluiden tuottamat hiilidioksidipäästöt arvioitiin SYKE:n kanssa tehdyssä projektissa. Hiilijalanjäljen pienentämiseksi kehitettiin laskuri, jonka avulla saadaan näkyväksi ruokapalvelujen eri osa-alueiden merkitys hiilijalanjäljen pienentämisessä. 

2. Miten tekonne vähentää hiilidioksidipäästöjä?

Laskurin avulla saatiin selville, mitkä ovat julkisten ruokapalveluiden suurimmat hiilidioksidilähteet. Niiden pohjalta voidaan tehdä toimia, joilla vaikutetaan ruokapalveluiden tuottamaan hiilidioksidikuormaan. Kasviruoan lisääminen ja ruokahävikin vähentäminen ovat keskeisimpiä toimia, joilla voimme vähentää hiilidioksidipäästöjä. Ensimmäisenä toimena nostetaan koulujen ja päiväkotien kasvisruokapäivien määrää. Tällä hetkellä kasvisruokapäiviä on kahdeksana päivänä kuuden viikon aikana. Kasvisruokapäivien lisäämisen seurauksena hiilidioksidipäästöt laskevat keskimäärin 4 % ateriaa kohde, eli yhteensä 50 gCO2-ekv/ateria.

3. Miksi teette ilmastotekoja ja miksi lähditte mukaan tekemään hiilineutraalia Turkua?

Ruoalla on merkittävä rooli sekä yksilön että kokonaisen organisaation hiilipäästöissä. Julkisilla toimijoilla on suuri vastuu vastuullisten valintojen tekemisessä. Lisäksi koulu- ja päiväkotiruoan kautta kaupungilla on myös pedagogista vastuuta. Lasten ja nuorten arkiruoka on sitä, mitä kouluissa ja päiväkodeissa syödään.  

4. Minkälainen potentiaali alallanne on vähentää hiilipäästöjä ja millä keinoin?

Ruokapalveluilla on merkittävä potentiaali vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Kuitenkin muutokset tulee tehdä hallitusti niin, että tuottajien reseptiikka ja ruokailijoiden makumieltymykset ja tottumukset pysyvät perässä.  

5. Minkälaisen viestin haluat lähettää muille toimijoille?

Ruokapalvelut ovat hyvä esimerkki siitä, ettei hyviä ja tarkkoja mittareita ole vielä olemassa. Tämä vaikeuttaa kaupunkitasosta asioiden kehittämistä. Mittarit kuitenkin kehittyvät koko ajan ja on tärkeää, että aloitetaan jostain. Yksityiskohdat tarkentuvat matkan varrella. Lisäksi on hyvä myös keskustella muiden kaupunkien kanssa. Kaikki kuitenkin pohtivat samoja asioita, ja yhdessä päästään parempiin tuloksiin!