Perhehoidon koordinaattorit Nina Stratos ja Satu Kivelä haluavat nostaa perhehoidon arvostusta ja laittavat myös itsensä likoon tavoitteen onnistumiseksi.

Kysy lisää perhehoidosta:

Nina Stratos ja Satu Kivelä
sähköposti: sote.perhehoito@turku.fi
p. 040 157 8321, 040 157 8326

Nina ja Satu tekevät yhdessä töitä Turun kaupungin lasten ja nuorten perhehoidon Tukipalvelut yksikössä. Työhön kuuluu niin uusien perheiden rekrytointia, jo toiminnassa mukana olevien perheiden tapaamista kuin paljon muutakin. He ovat aina ensimmäinen taho, johon perhehoidosta kiinnostunut sijais-, päivystys- ja tukiperhe ottaa yhteyttä.

Vasemmalta Satu Kivelä ja Nina Stratos

Perheiden tapaamista kodeissa ja toimistolla

Työpäivät ovat sisällöltään vaihtelevia.

- Tapaamme erilaisia perheitä eri yhteyksissä, ensin toimistolla, jonka jälkeen teemme kotikäynnin. Perheen tilanteen arvioinnin jälkeen perhehoidosta kiinnostuneet perheet voivat lähteä mukaan valmennukseen. Työhömme kuuluu isona osana myös sopivan perheen etsiminen lapselle sekä perhehoitajan tuen arviointi.

Tapaamme erilaisia perheitä eri yhteyksissä, ensin toimistolla, jonka jälkeen teemme kotikäynnin. Perheen tilanteen arvioinnin jälkeen perhehoidosta kiinnostuneet perheet voivat lähteä mukaan valmennukseen.

Myös sosiaalityöntekijät ja perhehoidon ohjaajat keskustelevat Ninan ja Sadun kanssa siitä, millaista tukea perhehoitaja tarvitsee. Perhehoidossa on nyt esimerkiksi käynnistymässä perhehoitajien sijaishoitotoiminta, josta kuullaan lisätietoja syksyn aikana.

Ninan ja Sadun on voinut nähdä myös Kirjamessuilla tai Skanssin Monitorissa rekrytoimassa uusia sijais- ja tukiperheitä. Lisäksi uusia perheitä etsitään mainostamalla toimintaa alueen lehdissä.

- Perhehoidosta kiinnostuneet perheet soittavat tai laittavat sähköpostia ja kysyvät asiasta lisätietoa. Joskus myös yhteistyökumppanin esimerkiksi jonkun järjestön julkaisema mainos, saa kiinnostuneet ottamaan yhteyttä meihin. 

Yhteistyötä tehdään paitsi perhe- ja sosiaalipalveluiden sisällä myös järjestöjen kanssa. Myös yksityiset palveluntuottajat ja Sijaishuoltoyksikkö Tammi ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Uusia perhehoitajia rekrytoitaessa yhteistyötä tehdään myös hyvinvointitoimialan viestinnän kanssa

Pitkä tausta lastensuojelun parissa

Nina ja Satu ovat työskennelleet perhehoidossa usean vuoden ajan. Molemmilla on yli 15 vuoden tausta Turun kaupungin sijaishuollossa ja lastenkodeissa työskentelystä.

Nina ja Satu kumpikin korostavat työn kivoina puolina mm. perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Työssä näkee myös tuloksia. Työtä tehdään pitkälti yhdessä työparin kanssa. Molemmat toteavat juuri työparin olevan parasta työssä.

- Työmme on sellaista, että keskenään on tultava hyvin juttuun, Nina ja Satu naurahtavat.

Perhehoidosta kiinnostuneet ja Ninaan ja Satuun yhteyttä ottavat perheet tietävät jo ennakkoon paljon sijais- ja tukiperhetoiminnan lähtökohdista. Usein perheet ovat miettineet asiaa pitkään ja monesti päätös mukaan lähtemisestä voi jo yhteyttä otettaessa olla tehty.

- Usein erityisesti tukiperhetoiminnasta kiinnostuneet tietävät omasta tuttavapiiristään jo jonkun tukiperheenä toimivan ja ovat innostuneet myös itse lähtemään sitä kautta mukaan.

Kaikille perhehoidossa mukana oleville perheille järjestetään täydennyskoulutuspäiviä. Sijaisperheille järjestetään pride-valmennuksia, jossa perhe saa tietoa ja tilaisuuden prosessoida omia valmiuksiaan sijaisvanhemmaksi.

Boostia perhehoitoon

Lastensuojelulain mukaan perhehoito on ensisijainen sijaishuollon muoto. Huostaanotettujen lasten osuus perhehoidossa olevista lapsista on kasvanut Turussa monena vuonna ja kasvutavoitteita on edelleen.

Parannettavaa toki aina on.

Nina ja Satu haluavat luoda perhehoidon kuvaa positiivisemmaksi. Turussa meneillään olevan perhehoidon projektin tarkoituksena on kehittää perhehoitoa, tehdä perhehoitoa näkyväksi ja taata perheille mahdollisimman riittävä tuki koko sijoituksen ajalle. Projektissa on haluttu huomioida myös perhehoitajien ajatuksia, toiveita ja kehittämisideoita.

Oma työ pitää asettaa säännöllisesti kriittisen tarkastelun kohteeksi.

- Pohdimme välillä myös sitä, mitä itse voisimme tehdä toisin. Suhtaudumme myönteisesti toiminnan kehittämiseen ja välillä asioiden hidas eteneminen tuntuu turhauttavalta.

Työ perhehoidon puolesta jatkuu.