Turun kaupunki julistaa avoimen taidekilpailun Tommilankadun päiväkotiin sijoitettavasta taidekokonaisuudesta. Kilpailu toteutetaan sähköisen haun kautta.

Osallistuminen kilpailuun

Osoitteessa: tommilanpaivakoti.artcurator.io

Palkittavat työt valitaan määräaikaan mennessä saapuneiden ehdotusten joukosta. Kilpailuun saavat osallistua kaikki Suomessa toimivat taiteilijat ja taidetyöryhmät.

Tommilankadun päiväkodissa tulee toimimaan seitsemän ryhmää, joissa on yhteensä 152 lasta. Henkilökunnan määrä tulee olemaan noin 30. Päiväkodissa tarjotaan myös vuorohoitoa, jolloin osa ryhmistä tulee käyttämään tiloja myös iltaisin. Uuden päiväkodin toiminnassa on tavoitteena toimintakulttuuri, joka on mahdollisimman avoin ja liikuntapainotteinen.

Teoksia julkisivuun, ruokasaliin ja portaikkoon

Taideteoksen tai teoskokonaisuuden ensisijaiset sijoituspaikat ovat luoteen ja koillisen puoleisissa julkisivuissa sekä rakennuksen sisällä korkeassa ruokasalissa ja aulan portaikossa. Ensisijaiset sijoituspaikat on merkitty liitteinä oleviin pohjapiirustukseen ja julkisivupiirustuksiin. Ehdotuksessa voi esittää vaihtoehtoisesti myös muuta sijaintipaikkaa. Etenkin sisälle ehdotettavan teoksen materiaalivalinnoissa ja rakenteissa on hyvä ottaa huomioon teoksen pintojen säännöllisen puhtaanapidon vaatimus sekä tilojen käyttäjien turvallisuus.

Kilpailuteoksen on oltava valmiina paikoilleen ripustettuna 15.12.2021 mennessä. Rakennus otetaan käyttöön tammikuussa 2022.

Kilpailuehdotukset

Kilpailu toteutetaan sähköisesti internetissä ArtCurator-verkkopalvelun kautta. Taiteilijoilta pyydetään hakulomakkeen yhteyteen:

 • 1–3 kappaletta värillisiä teoskuvia kilpailuun tarjottavasta ehdotuksesta
 • 1–3 kappaletta värillisiä visualisointeja ehdotetusta teoksesta julkisivupiirustukseen ja/tai sisähavainnekuviin sijoitettuna
 • tekstiosuus, jossa kuvataan taideteoksen taiteellisia lähtökohtia, käytettävät materiaalit, teoksen koko, arvioitu paino ja ripustusvaatimukset.

Teoskokonaisuuden suunnittelu-, materiaali- ja toteutuskustannukset saavat maksimissaan olla 58 000 € (alv. 0 %). Taiteilijan tulee laatia eritelty kustannusarvio, josta käy ilmi myös taiteilijapalkkion osuus.

Kilpailu on salainen. Kilpailuehdotusten jokainen asiakirja on varustettava nimimerkillä. Lähetettyjä ehdotuksia käsittelee ainoastaan kilpailun tekninen yhdyshenkilö eikä tekijöiden tietoja paljasteta ennen kilpailun ratkaisua. Palkitsemattomien ehdotusten aineisto tekijätietoineen tuhotaan kuuden kuukauden päästä kilpailun ratkaisusta.

Kilpailuehdotusten tekijänoikeudet säilyvät taiteilijalla. Kilpailun järjestäjällä on oikeus käyttää ja julkaista ei-kaupallisessa tarkoituksessa palkittujen teosehdotusten materiaalia, kuten kuvia, viestinnässään korvauksetta silloin, kun viestintä koskee kilpailua tai kyseistä taidehanketta. Muusta tekijänoikeuden käytöstä on sovittava Kuvasto ry:n tai milloin Kuvasto ei edusta tekijää, tekijän kanssa erikseen.

Kilpailussa noudatetaan tätä kilpailuohjelmaa ja Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjä tässä etusijajärjestyksessä. Kilpailuohjelma on hyväksytetty STS:n hallituksen kokouksessa 12.6.2020.

Tuomariston jäsenet

 • Marjo Aurekoski-Turjas, tutkija, Turun museokeskus
 • Anne Hyvätti, aluepäällikkö, Turun kaupunki
 • Anssi Kasitonni, kuvataiteilija, Suomen Taiteilijaseura ry:n nimeämä edustaja
 • Hertta Kiiski, kuvataiteilija, Suomen Taiteilijaseura ry:n nimeämä edustaja
 • Riitta Kormano, intendentti, Turun museokeskus
 • Jaana Ratia, päiväkodinjohtaja, Turun kaupunki
 • Apulaisintendentti Ville-Matti Rautjoki, Turun museokeskus
 • Matti Toivonen, rakennuttajainsinööri, Turun kaupunki
 • Mikko Uotila, arkkitehti, Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy
 • Kasvatus- ja opetuslautakunnan edustaja
 • Kaupunkiympäristölautakunnan edustaja

Palkinnot

Palkintoina jaetaan yhteensä 10 000 €, joka jakaantuu seuraavasti:

 • 1.    palkinto 5 000 €
 • 2.    palkinto 3 000 €
 • 3.    palkinto 2 000 €

Kilpailun tuomaristo voi yksimielisellä päätöksellään jakaa palkintosumman toisinkin.

Palkintorahat maksetaan ensisijaisesti kaupungille osoitettavaa laskua vastaan.

Jatkotoimet kilpailun seurauksena

Kilpailun tuomaristo valitsee ehdotuksista taiteellisesti, teknisesti ja taloudellisesti sopivimman ehdotuksen toteutettavaksi. Arvioinnissa painotetaan ehdotuksen visuaalista sijoittumista osaksi rakennuksen sisä- ja/tai ulkotiloja sekä sisällöllistä yhteyttä rakennuksen käyttötarkoitukseen, sen arkkitehtuuriin ja päiväkodin toimintakulttuuriin. Lopullisesta hankinnasta päättää Turun kaupunki, jolla on oikeus tilata teos minkä tahansa kilpailussa sijoittuneen luonnoksen pohjalta. Virallisen päätöksen taidehankinnasta tekee Turun kaupungin kaupunkiympäristölautakunta. Teoksen toteutuksesta tehdään erillinen sopimus tulosten julkistamisen jälkeen.

Kilpailun aikataulu

Kilpailuaika keskiviikkona 1.7.2020 klo 9.00 ja päättyy keskiviikkona 30.9.2020 klo 17.00. Osallistujan tulee kilpailuajan puitteissa rekisteröityä, kirjautua ja jättää ehdotuksensa verkkopalvelussa osoitteessa: tommilanpaivakoti.artcurator.io.

 • Kilpailuaika alkaa 1.7.2020 klo 9.00 ja päättyy 30.9.2020 klo 17.00
 • Ehdotusten arviointi 5.–18.10.2020
 • Palkintojen saajien valinta 21.10.2020
 • Palkintojen saajien julkistaminen 11/2020 (tarkempi päivämäärä ilmoitetaan elokuussa)
 • Teoksen/teosten valmistaminen 11/2020–12/2021
 • Teoksen/teosten ripustaminen paikoilleen 12/2021
 • Rakennuksen käyttöönotto 1/2022

Kilpailuun liittyvät kysymykset

Kilpailuohjelmaa koskevat kysymykset lähetetään osoitteeseen: taidekokoelma.museopalvelut@turku.fi. Kysymyksiin vastataan 1.7.–5.7. ja 18.7.–27.9.2020 välisinä aikoina. Kilpailijoiden on syytä huomioida, että kiireelliset kysymykset kannattaa lähettää heinäkuun jälkeen. Kaikki saapuneet kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan tällä verkkosivulla 3.8.2020 lähtien. Kysymyksiä käsittelee kilpailun tekninen yhteyshenkilö, joten kysyjien henkilötiedot eivät välity tuomaristolle.

ArtCurator-verkkopalveluun liittyvät kysymykset

Kilpailun verkkopalvelun käyttöä koskevat kysymykset lähetetään osoitteeseen info@artor.io. Apua verkkopalvelun käyttöön saa lisäksi ArtCuratorin live chat -tuesta, joka on avoinna arkisin klo 9-17.

Kilpailuun liittyvä asiakirjat