Uusi tieliikennelaki toi käyttöön uudenlaisia pyöräliikenteen opasteita. Näitä opasteita tulee Turun seudulle kesän 2020 aikana, ja samalla vanhat kevyen liikenteen opasteet pääosin poistuvat.

Turun kaupunkiseudulla uusitaan pyöräilyn viitoitusta ja opastusta uuden tieliikennelain mukaisilla opasteilla. Kesän 2020 aikana uusitaan opasteet Turusta Lietoon, Turusta Varissuon kautta Piikkiöön ja Turusta Kaarinan keskustan kautta Piikkiöön johtavilla reiteillä.

Kullekin reitille on annettu oma numero, joka on merkitty myös viittoihin ja opasteisiin. Opastusta uusitaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja kuntien yhteistyönä. Kesän 2020 aikana uusittavat opasteet toteutetaan Turun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) ohjelman rahoituksella.

Turun kaupunkiseudulle on muodostettu seudulliset, numeroidut pyöräilyreitit. Kaiken kaikkiaan Turusta lähtee 12 säteittäistä seudullista pyöräreittiä. Reitti numero 1 lähtee Turun keskustasta Ruissaloon. Numerointi etenee Turun keskustan ympäri myötäpäivään, niin että viimeinen reitti nro 12 lähtee Turun keskustasta ja kulkee Hirvensalon läpi Kakskertaan.

Ensimmäisessä vaiheessa kesän 2020 aikana uusitaan opasteet reiteillä 9, 10 ja 11.

Lisäksi Turun seudulle on muodostettu kolme kehämäistä reittiä numeroilla 21, 22 ja 23. Kehäreitit eivät ala tai pääty Turun keskustaan.

Turun seuduilliset pyörätiet kartalla (kuva: Varsinais-Suomen ELY-keskus).

Pyöräilyn opasteisiin autoliikenteestä tutut suunnistustaulut

Pyöräilyn opasteissa uutta ovat autoliikenteestä tutut suunnistustaulut, jotka kertovat jo ennen risteystä, mihin risteyksestä voi kääntyä. Reittinumerot on merkitty opasteisiin punaisella, numeroidulla ympyrällä, jota seuraamalla pysyy reitillä.

Lisäksi opasteissa voidaan käyttää muita tunnuksia, mm. rautatieaseman, sairaalan ja eri reittien tunnuksia. Myös nuolikuviot ovat aiempaa havainnollisempia ja monimuotoisempia. Etäisyystaululla voidaan kertoa etäisyyksiä kohteisiin reitin varrella. Paikannimitaululla voidaan kertoa, että on saavuttu opastettuun kohteeseen.

Lisää tietoa viitoituksesta