Turun Ekotorin Rautakadun toimipisteellä on voinut jo vuoden ajan tuoda ja noutaa ruokahävikkiruokaa liikkeen ruokahävikkikaapista. Ekotorin tavoitteena on herätellä ajatuksia kulutustavoista ja vähentää ruokahävikkiä.

Ilmastoteko pähkinänkuoressa 

  • Perustettiin ruokahävikkikaappi, joka on asiakkaiden vapaassa käytössä.
  • Hävikkikaapissa on myös Leipomo Salosen hävikkileipää- ja pullaa.
  • Tavoitteena on herätellä ajatuksia kulutustavoista ja häventää ruokahävikkiä.
  • Ekotori kiinnittää kaikessa toiminnassaan huomiota ympäristöön.

5 kysymystä ilmastoteosta -sarja

Hiilineutraalia Turkua tekemässä on kasvava joukko yrityksiä ja yhteisöjä. Nostamme viidellä kysymyksellä esiin paikallisten toimijoiden ilmastotekoja. Kaikkia sarjan osia pääset tarkastelemaan tästä linkistä.

Jokainen askel vie meitä kohti tavoitetta.

Lue lisää yritysten ja yhteisöjen ilmastoteoista Hiilineutraali Turku -ilmastotekojen tietokannasta

Kysymyksiin vastaa Turun Ekotorin markkinointivastaava Kati Kalkamo

1. Kuvaile ilmastotekoanne lyhyesti  

Turun Ekotori avasi 3.6.2019 Turun ensimmäisen kuluttajalta toiselle toimivan hävikkiruokakaapin Rautakadun toimipisteelle. Tavoitteenamme on herätellä ajatuksia kulutustavoista ja ruokahävikistä sekä vähentää kestämätöntä ylikulutusta ja pienentää ruokahävikkiä.  

Hävikkiruokakaapilla tarjoamme kuluttajille paikan, jossa tarpeettomat elintarvikkeet voivat vaihtaa omistajaa ilmaiseksi.  

Kuka tahansa voi tuoda hävikkiruokakaappiin itselle tarpeettomia ruokia ja raaka-aineita avaamattomissa ja ehjissä pakkauksissa, joissa on päiväystä jäljellä. Kuka tahansa voi myös ottaa hävikkiruokakaapista vapaasti itselle tarpeellisia ruokia ja raaka-aineita ilmaiseksi.  

Lisäksi jaamme hävikkiruokakaapin yhteydessä myös Leipomo Salosen hävikkileipää ja -pullaa.  

2. Miten tekonne vähentää hiilidioksidipäästöjä?

Ruokahävikin vähentäminen pienentää kuluttajien hiilijalanjälkeä sekä jätehuollon, maatalouden ja elintarvikkeiden tuotannon päästöjä ja vaikutuksia ympäristöön, kun tuotettu ruoka päätyy hävikin sijaan käyttöön.

3. Miksi teette ilmastotekoja ja miksi lähditte mukaan tekemään hiilineutraalia Turkua?

Kierrätyskeskus Turun Ekotori on Kestävän Kehityksen Yhdistys ry:n hallinnoima, itsenäinen ja voittoa tavoittelematon ympäristötoimija. Toimintamme tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja helpottaa kierrättämistä työllistämisen ohella. Ympäristön hyvinvointi sekä vastuullinen toiminta ovat meille sydämen asia.    

Kierrätyskeskuksena meillä on mahdollisuus vaikuttaa laaja-alaisesti asiakkaidemme, tuotannon ja jätehuollon päästöihin. Ohjaamme hyväkuntoista tavaraa uudelleenkäyttöön jäteasemien sijaan, jolloin vähennämme uuden valmistamisen tarvetta.  

Hävikkiruokakaapin perustaminen oli meidän toimintaamme luonteva lisä. Meillä oli toimintaan sopiva tila, ja toiminta antoi meille mahdollisuuden laajentaa kestävän kehityksen ja ympäristön eteen tekemäämme työtä.  

Koemme, että päästöjen vähentäminen on meidän kaikkien yhteinen asia, myös yhteisöjen ja yritysten. Tekemällä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja jakamalla omia toimintatapoja päästöjen vähentämiseksi, voimme kaikki kannustaa ja inspiroida myös muita mukaan päästöjen vähentämiseen.  

4. Minkälainen potentiaali alallanne on vähentää hiilipäästöjä ja millä keinoin?

Kestävän Kehityksen Yhdistys ry hoitaa uudelleenkäyttökelpoisten tavaroiden vastaanottoa, käsittelyä ja myyntiä, vastaanotettujen tuotteiden toimintakunnon tarkastusta, sähkö- ja elektroniikkaromun keräystä sekä kotitalouksien vaarallisten jätteiden vastaanottoa.

Kun tavaroiden ja materiaalien elinkaari pitenee, uutta ei tarvitse valmistaa. Toimintamme pienentää ympäristön kuormitusta ja säästää merkittäviä määriä luonnonvaroja  Lisäksi toimintamme auttaa hillitsemään hiilidioksidipäästöjä. Jokainen uudelleenkäyttöön ohjattu tavara vähentää jätteeksi päätyvän tavaran määrää. Turun Ekotorin kautta uuden kodin löytää yli 170 000 tavaraa vuodessa.  

Osallistumalla erilaisiin tapahtumiin levitämme ympäristötietoisuutta. Puhumme uudelleenkäytön, kierrättämisen ja kestävän kehityksen puolesta. Järjestämme toimipisteillämme mm. koululaisvierailuja, joiden parissa on mahdollisuus tutustua kierrätyskeskuksen toimintaan ja kestäviin valintoihin.  

Pyrimme tekemään kierrättämisestä ja vastuullisista valinnoista helppoja vaihtoehtoja asiakkaillemme. Tarjoamme mahdollisuutta pidentää uudelleenkäyttökelpoisten tavaroiden käyttöikää ja vaikuttaa kestävillä valinnoillaan ympäristöön.  

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme, ja pohdimme tapoja vähentää päästöjä. Vuoden 2020 alussa vaihdoimme Rieskalähteentien kiinteistön sähkön uusiutuvaan sähköön, lisäksi olemme vaihtaneet valaistusta LED-lamppuihin. Kuljetukset ovat myös iso osa toimintaamme, ja vuoden 2019 joulukuussa päätimme, että automme tankataan jatkossa toisen sukupolven jätteistä ja tähteistä valmistetulla biodieselillä, joka vähentää uuden raaka-aineen tarvetta. Kiinnitämme myös huomiota ajojärjestelyihin, jolla vähennetään tarpeettomia ajoja. Pienillä valinnoilla on pidemmässä mittakaavassa iso vaikutus.   

5. Minkälaisen viestin haluat lähettää muille toimijoille?

Kestävän kehityksen edistäminen luo uusia toimintamahdollisuuksia, ja hiilineutraali yhteiskunta edistää kaikkien hyvinvointia. Hiilineutraaliustavoite on mahdollista saavuttaa yhdistämällä voimavaroja ja kehittämällä yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Kannustamme kaikkia pohtimaan uusia toimintatapoja ja haastamaan itsensä aloittamalla pienistä muutoksista kohti kokonaisvaltaista toimintaa hiilineutraaliuden tavoittamiseksi.