Kansainvälisillä osaajilla on suuri merkitys Turun ja koko Varsinais-Suomen kilpailukyvylle. Talent Boost -hankkeessa kansainvälisten asiantuntijoiden asettumista Turun alueella sujuvoitetaan kehittämällä englanninkielisiä palveluita ja parantamalla palvelukokemuksia. Hanke alkaa syyskuussa 2020 ja kestää yhden vuoden.

Talent boost -hanke pähkinänkuoressa

  • tähtää kansainvälisten osaajien vastaanoton ja asettautumisen sujuvoittamiseen Turun seudulla
  • toteuttamisaika on 1.9.2020-30.8.2021
  • rahoittaja Työ- ja elinkeinoministeriö, hanke on Talent Boost -toimienpideohjelman mukainen.

Lisää aiheesta:

Turun seudun elinkeinoelämän kehityksen edellytys on osaava työvoima. Kaikkia yritysten tarvitsemia asiantuntijoita ei löydy Suomesta, joten huippuosaajia on houkuteltava maailmalta. 

– Työn perässä maahan saapuva asiantuntija tarvitsee tukea, jotta asettuminen uuteen kaupunkiin ja maahan sujuu hyvin. Usein mukana muuttavat puoliso ja lapset. Myös perheen viihtyminen vaikuttaa merkittävästi siihen, saadaanko osaaja pidettyä Suomessa ja uudessa työssään. Lisäksi kansainväliset opiskelijat olisi tärkeää saada houkuteltua jäämään tänne töihin valmistumisen jälkeen. Muun muassa näitä seikkoja ratkotaan Talent Boost -hankkeessa, kertoo yhteyspäällikkö Anna Kivinen Turun kaupungilta.

Keskiössä palvelut ja palvelukokemus 

Talent Boostissa kansainvälisten osaajien ja mukana tulevien perheenjäsenten palvelukokemusta parannetaan palvelumuotoilun keinoin. Osallisuus on tärkeä näkökulma hankkeessa, ja parhaita toimintamalleja etsitäänkin yhdessä kansainvälisten osaajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa. 

Aivan ensimmäiseksi hankkeessa selvitetään, millaisia asettautumispalveluja kansanvälisille asiantuntijoille Turussa on tarjolla, onko palveluketjuissa päällekkäisyyksiä tai puutteita ja miten syntyneet pullonkaulat voisi purkaa. Kaupungin palveluiden lisäksi käydään läpi muita asettautumisen kannalta keskeisiä viranomaispalveluita.

Yhtenä keinona sujuvoittaa asettautumista on laatia houkutteleva englanninkielinen tervetulopaketti ja huolehtia, että kaikki tärkeä tieto löytyy systemaattisesti kansainvälisille osaajille tärkeistä kanavista. Lisäksi varmistetaan, että asettautumisen kannalta keskeiset sähköiset palvelut ovat tarjolla englanniksi. Asettautumispalveluista vastaavalla henkilökunnalla on tärkeä rooli hyvän palvelukokemuksen syntymisessä. Hankkeessa henkilöstön kansainvälisyysosaamista tuetaan muun muassa koulutusten avulla. 

Talent Boostissa myös kokeillaan uudenlaisia palveluohjauksen ja houkutteluinformaation keinoja. Tavoitteena on esimerkiksi testata omankielisen neuvontapisteen Infotorin ajanvarausbottia ja järjestää tapahtumia, joissa kansainväliset asiantuntijat pääsevät tutustumaan järjestöjen tarjontaan ja turkulaisten perheiden arkeen. 

Turun palveluista hyötyy moni 

Kansainvälisten työntekijöiden määrä on Varsinais-Suomessa kasvanut viime vuosikymmeninä: kun vuonna 2000 jonkin muun Euroopan maan kuin Suomen kansalaisia töissä Varsinais-Suomessa oli 1800, vuoden 2017 lopussa heitä oli jo yli 5400. Monilla aloilla kansainvälisiä osaajia tarvitaan silti yhä lisää. Varsinais-Suomen työperäinen maahanmuutto keskittyy Turun alueelle, ja huomattava osa koko Varsinais-Suomen kansainvälisistä osaajista käyttää Turun palveluja. 

Hanketta tehdään tiiviissä yhteistyössä valtakunnallisen Talent Hub -verkoston ja Turku Science Parkin koordinoiman Talent Turku -hankkeen kanssa. Yhteistyössä ovat mukana myös alueen yritykset ja järjestöt. 

– Kun kehitämme Turun asettautumispalveluja verkostomaisesti alueen eri toimijoiden kanssa ja valtakunnallisella tasolla, se hyödyttää isoa osaa Varsinais-Suomen alueelle asettuvista kansainvälisistä osaajista, tiivistää Kivinen.