Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion maantieteen opetuksessa oli jo pitkään ollut toiveena aurinkopaneelien rakentaminen. Haave toteutui vuonna 2018 koulun remontin yhteydessä. Koulun katolle rakennettiin 12 aurinkopaneelia, joista jokainen on teholtaan 260W.

TSYK:N ILMASTOTEKO PÄHKINÄNKUORESSA

Aurinkopaneelien asennus koulun katolle

  • Koulun remontin yhteydessä lukion katolle asennettin 12 aurinkopaneelia.
  • Jokainen paneeli tuottaa 260W.
  • Paneelien energiantuotantoa ja -säästöä on mahdollista seurata sovelluksesta
  • Paneelien asennuksella on suuri pedagoginen merkitys.
  • Lue lisää LukioTEKO-blogista.

5 KYSYMYSTÄ ILMASTOTEOSTA -SARJA

Hiilineutraalia Turkua tekemässä on kasvava joukko yrityksiä ja yhteisöjä. Nostamme viidellä kysymyksellä esiin paikallisten toimijoiden ilmastotekoja. Kaikkia sarjan osia pääset tarkastelemaan tästä linkistä.

Jokainen askel vie meitä kohti tavoitetta.

Lue lisää yritysten ja yhteisöjen ilmastoteoista Hiilineutraali Turku -ilmastotekojen tietokannasta.

Kysymyksiin vastaa TSYK:n biologian ja maantieteen lehtori Nina Brander.

1. Kuvaile ilmastotekoanne lyhyesti

Meillä oli jo pitkään ollut toiveena saada aurinkopaneeli koulun katolle. Koulumme sijaitsee hyvällä paikalla eikä katon edessä ei ole esteitä, jotka voisivat haitata aurinkopaneelien toimintaa. Kun TSYK:n rakennus meni isoon remonttiin, keksimme, että remontin yhteydessä voisimme viimein toteuttaa idean. Otimme yhteyttä Turun kaupunkiin ja Turun Energiaan ja kysyimme, olisivatko he kiinnostuneita yhteistyöstä. Mukaan lähti lopulta myös aurinkopaneeleihin erikoistunut Finnwind.

Aurinkopaneelien tuottama energia siirretään osaksi koulumme sähköverkkoa, joten osa koulumme sähköstä on tuotettu kestävän kehityksen mukaisesti.

Saamme aurinkopaneelien kautta tietoa siitä, kuinka paljon energiaa on mahdollista saada koulun käyttöön tällaisella investoinnilla. Samalla projekti on opetuksellinen projekti: voimme näyttää konkreettisesti, miten uusiutuvaa energiaa voidaan tuottaa ja käyttää.

Järjestimme aurinkopaneelijärjestelmän asennuksen yhteydessä maantiedettä ja fysiikkaa integroivan kurssin, jonka aikana oppilaat perehtyivät uusiutuvaan energiaan ja rakensivat aurinkoenergialla toimivan kännykkälaturin.

Ilmastotekomme tavoite on edistää uusiutuvien energiamuotojen käyttöä koulun arjessa, tehdä tunnetuksi vaihtoehtoisia energiamuotoja ja edistää hiilineutraali Turku 2029 -tavoitetta. Projekti toteutettiin osana Euroopan unionin sosiaalirahaston tukemaa LukioTEKO-hanketta.

2. Miten tekonne vähentää hiilidioksidipäästöjä?

Koulumme katolle on asennettu 12 aurinkopaneelia, joista jokainen on teholtaan 260W. Määrällisesti paneelien tuottama energia on vähäinen verrattuna siihen, kuinka paljon iso koulurakennus kuluttaa energiaa. Mielestäni hankkeen toteutuksella ja ylläpidolla on enemmänkin pedagoginen merkitys. Pystymme hyödyntämään paneeleita opetuskäytössä ja kasvattamaan tulevaisuuden aikuisia, jotka ymmärtävät kestävää kehitystä ja sitä, miten hiilineutraalius voidaan saavuttaa.

Mukaan saatiin sovellus sekä laskuri, joka kerää reaaliaikaista dataa siitä, kuinka paljon paneelit tuottavat energiaa. Tätä juttua kirjoittaessa aurinkopaneelit ovat säästäneet 4 112,49 kg hiilidioksidia.

Ilmastokeskustelu painottuu aika usein siihen, mitä yksilö voi tehdä omilla valinnoillaan hillitäkseen ilmastonmuutosta. Todellisuudessa myös isoilla toimijoilla on suuri vastuu. Esimerkiksi Turun kaupunki voi vaikuttaa valinnoillaan ilmastoasioihin paljon enemmän kuin yksi ihminen. Tämän projektin aikana olikin hienoa huomata, kuinka kaupunki lähti mukaamme toteuttamaan ideaamme. Kaupungin tuki pienempien toimijoiden projekteissa on erittäin tärkeää ilmastonmuutoksen torjumisessa.

3. Miksi teette ilmastotekoja ja miksi lähditte mukaan tekemään hiilineutraalia Turkua?

TSYK on luonnontiedelukio, joten energia-asiat kuuluvat keskeisesti oppisisältöihimme ja linjaamme. Olemme muun muassa mukana Itämeri-työssä ja ilmastotyössä. Mielestäni koulujen pitää olla aktiivisesti mukana ajankohtaisissa yhteiskunnallisissa ilmiöissä. Meidän on voitava toimia tärkeiden asioiden eteen.

4. Minkälainen potentiaali kouluilla on vähentää hiilipäästöjä ja millä keinoin?

Kouluilla on suuri rooli kestävän kehityksen kasvatuksessa. Koulussamme on noin 750 opiskelijaa, joten sillä on merkitystä, mitä teemme opiskelijoiden kanssa. Kasvatamme tulevaisuuden aikuisia. Nuoret ovat tällä hetkellä hyvin valveutuneita ja toimivat aktiivisesti yhteiskunnassa. Me kouluna ja opettajina emme voi olla passiivisia sivustaseuraajia vaan meidän täytyy aktiivisesti luoda parempaa tulevaisuutta.

Aurinkopaneelien asennus on konkreettinen teko, mutta voimme tehdä paljon myös opetussisältöjen kautta. Kouluilla on valtava potentiaali vaikuttaa hiilineutraaliin tulevaisuuteen juurikin opetuksen kautta.

5. Minkälaisen viestin haluatte antaa muille toimijoille?

Mikään teko ei ole liian pieni. Kaikki, mitä teemme hiilineutraaliuden ja kestävän tulevaisuuden eteen, on aina eteenpäin!