Tommilankadun päiväkodin avoimeen taidekilpailuun liittyviä kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen taidekokoelma.museopalvelut@turku.fi. Katso vastaukset tähän mennessä esitettyihin kysymyksiin.

Kysymyksiin vastataan 27.9.2020 asti. Kaikki osoitteeseen taidekokoelma.museopalvelut@turku.fi saapuneet kysymykset ja niihin annetut vastaukset julkaistaan tällä verkkosivulla 3.8.2020 lähtien. Kysymyksiä käsittelee Tommilankadun päiväkodin avoimen taidekilpailun tekninen yhteyshenkilö, joten kysyjien henkilötiedot eivät välity tuomaristolle.

Saapuneet kysymykset ja vastaukset

1. Onko mahdollista saada portaikon ja ruokasalin isojen seinien tarkkoja mittoja? Olisin kiinnostunut myös julkisivukuvissa koillisen puolen suuren ikkunan tarkoista mitoista. Ikkunassa vaikuttaa olevan useita poikkipuomeja. Onko näistä joitain mittoja?

Sivulla www.turku.fi/tommilantaidekilpailu olevaan ladattavien tiedostojen listaan on 3.8.2020 lisätty dokumentti, josta löytyvät portaikon ja ruokasalin isojen seinien tarkemmat mitat. Koillisen puoleisessa julkisivussa oleva iso ikkuna muodostuu yhdeksästä 2800X600 mm:n kokoisesta lasielementistä. Ladattaviin tiedostoihin on lisätty detaljikuva kyseisestä ikkunasta.

2. Mitä materiaalia julkisivujen seinät ovat?

  • Koillispuolen julkisivu: peittomaalattu puulauta, väri ruskeanmusta, sävy Tikkurila Nuotio Q829
  • Luoteispuolen julkisivu: julkisivulevytys, komposiittilevy/Steni (kuviopainatusmahdollisuus)

3. Olisiko teidän mahdollista lähettää minulle suurempia tiedostoja sisähavainnekuvista?

Olemme lisänneet 18.8.2020 sivun www.turku.fi/tommilantaidekilpailu ladattavien tiedostojen listaan suuremmat tiedostot: "Havainnekuva ruokasalista, suuri koko" ja "Havainnekuva portaikosta, suuri koko".

4 . Meillä on kollegan kanssa ehdotus missä taide osittain integroidaan rakennuksen rakenteisiin. Olisimme kiinnostuneet kehittää kaidetta portaisiin. Niin nyt on kysymys, onko arkkitehti jo päättänyt mikä kaide siihen tulee vai olisiko mahdollista ehdottaa kaidekokonaisuus, joka olisi taidetta sekä seinän pitkin että portaiden ulkoreunassa? Ja katsotaan tietenkin yhdessä pääsuunnittelijan kanssa, että se täyttää turvallisuuskriteerit. Sitten vielä sellainen lisäkysymys miten paljon on budjetoitua siihen kaiteseen, ja onko se käytettävissä tällaisessa ehdotuksessa?

Taidetta on mahdollista sijoittaa osaksi portaikkoa ja siihen liittyvää kaidetta. Jos kaide vaihdetaan perusmallista toiseen, täytyy uuden kaidemallin kustannukset sisällyttää taidekokonaisuuden kustannusarvioon.

5. Minulla on kaksi kysymystä Steni-materiaalin väripainatukseen. Onko julkisivun perustooniksi määritelty jokin tietty stenilevyn pinta, ja mikä on sen koodi? Onko mahdollisten kuvioiden painatuskulut laskettu rakennushankkeeseen vai pitääkö hinta laskea taideteosbudjettiin?

Julkisivun levytys on alun perin mietitty toteutettavaksi kolmella levytyypillä: kaksi taitettua eri sävyistä valkoista, joista toisessa ovat vaihtoehtoina vielä matta ja puolikiiltävä vapaasti julkisivussa vaihdellen. Painatuksen kustannukset on määritelty osaksi rakennusurakkaa, joten sitä ei tarvitse laskea mukaan kilpailuehdotuksen kustannuksiin.

6. Luoteispuolen julkisivulevytyksen komposiittilevyihin on kuviopainatusmahdollisuus. Jos teosehdotukseen kuuluisi osittainen kuviopainatus julkisivun jollekin alueelle, täytyykö kilpailijan esittää kustannusarvio tuon julkisivuosan levyjen kiinnityksen osalta? Julkisivun levytyshän kiinnitetään todennäköisesti kerralla työmaan työvoimaa käyttäen ja sisältyy rakennuskuluihin joka tapauksessa. Materiaalikulutkin (komposiittilevyt) hankittaisiin joka tapauksessa julkisivuun. Kuuluvatko nekin taideteos -budjettiin? Vai riittääkö julkisivun osalta, että annetaan kustannusarvio vain teoksen painatuksen pinta-alan osalta? Eli kuinka pitkälle viedyt kustannukset täytyy ottaa selville kustannusarviota selvitettäessä?

Jos julkisivupainatusta suunnitellaan muualle, kuin luoteisen puoleiseen julkisivuun, tulee levyjen kiinnityskustannukset arvioida ja ottaa huomioon kilpailuehdotuksen kustannuslaskelmassa. Julkisivukuviin on merkitty alueet, joihin on joka tapauksessa tulossa Steni-levytys. Näiden alueiden osalta levyt ja niiden painatus ovat jo sisällytetty rakennuskustannuksiin, joten niitä ei tarvitse huomioiden taideosuuden kustannusarviossa.

7. Jos päiväkotirakennuksen julkisivuun, ulkoseinään, halutaan tulostaa kuvaa, tuleeko tämän aiheuttamat kustannukset budjetoida mukaan toteutuksessa käytettävissä olevaan 5800 euroon? Jos tulee, niin paljonko tällainen panelointi maksaa käytettäessä kilpailuohjeissa mainittuja Steni Vision -paneeleja? Onko päiväkodissa nukkumatilaa, jonne voisi tehdä taidetta?

Luoteenpuoleiseen julkisivuun tuleva Steni Vision -panelointi sisältyy jo rakennusurakan kustannuksiin. Myöskään itse kuvatulostusta ei tarvitse laskea mukaan kilpailuehdotuksen kustannusarvioon.

Rakennuksen molemmissa kerroksissa on lepo-/leikkihuoneita ja niiden sijainnit löytyvät kilpailuun liittyvien asiakirjojen joukosta osoitteesta: www.turku.fi/tommilantaidekilpailu. Näissä tiloissa ei ole juuri vapaata seinäpintaa, mutta esim. lattiapinnat ovat mahdollisia sijoituspaikkoja.

8. Onko 58000 eur yhden sijoituskohteen teoksen budjetti? Julkisivun seinustat, ruokala jne. Jos ehdotus sisältää kokonaisuuden rakennuksen julkisivuun ja sisätilojen sijoituskohteisiin suunniteltuja teoksia, onko jokaiseen teoksella 58000 eur budjetti?

Kilpailuohjelmassa mainittu 58 000 € on ehdotettavan teoksen tai taidekokonaisuuden maksimikustannus. Tuon verran rakennuskustannuksista on tämän kohteen kohdalla varattu taiteeseen.