CarbonWise on yritysten ja kaupunkien hiiliviisautta edistävä 6Aika-hanke, johon ovat tervetulleita Turussa Kupittaan kampusalueella toimivat, tai sinne palveluja tuottavat yritykset toimialasta ja koosta riippumatta.

Myös yritykset, jotka suunnittelevat tulevaisuudessa tarjota palvelujaan tai tuotteitaan kampusalueelle, ovat tervetulleita mukaan pienentämään omaa hiilijalanjälkeään.  Hankkeessa samanaikaisesti mukana myös BusinessOulu sekä Espoo Marketing. Mukaan haluaville yrityksille on nyt avattu kysely, joka on auki 13.9.2020 saakka. Kyselyyn vastanneisiin yrityksiin ollaan yhteydessä, kun toiminta aloitetaan alkusyksystä.

Hiiliviisaus on nykypäivänä merkittävää kiinnostusta herättävä käsite. Yritykset ovat avanneet silmänsä ilmastonmuutokselle ja sen hidastamiseen liittyvien toimien tarpeellisuudelle. Ihmisten kasvanut ympäristötietoisuus vaikuttaa kuluttajien ja asiakkaiden tekemiin valintoihin.

Hiiliviisaudella tarkoitetaan energiatehokasta ja elinkaaren huomioonottavaa liiketoimintaa, jolla on mahdollisimman pienet ympäristövaikutukset. Hiiliviisaassa yhteiskunnassa vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä minimoimalla fossiilisten polttoaineiden käyttöä, käyttämällä luonnonvaroja ja materiaaleja resurssitehokkaasti ja lisäämällä hiilen sidontaa.

CarbonWisessa kannustetaan yrityksiä huomioimaan ilmastonmuutoksen ja hiilijalanjäljen pienentämisen, hiilikädenjäljen ja kompensoinnin sekä laajasti kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut toiminnoissaan. Lähtemällä mukaan yrityksenne konkreettisesti laskee oman hiilijalanjälkenne, löytää keinoja pienentää sitä sekä oppii miten siitä voi rakentaa kilpailuetua. CarbonWise edistää merkittävästi Kupittaan kampusalueen yritysten ympäristöosaamista esimerkiksi webinaarien ja työpajojen muodossa.

Vastaa kyselyyn 13.9.2020 mennessä ja teihin otetaan yhteyttä alkusyksyn aikana!

Lue lisää CarbonWisesta https://kiertotalous2.turkuamk.fi/carbonwise/