Moni nuori on aloittanut viimeisen opiskeluvuotensa ja mielessä siintää jo työnhaku. Kaikille Turun ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille jaetaan työnhaun tueksi uusittu Työelämän pelikäsi -opas. Opasta hyödynnetään myös perusopetuksen yläluokkien opinto-ohjauksen opetusmateriaalina.

Työelämän pelikäsi -opas ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 2012. Uuden päivitetyn version ovat tehneet Turun kaupungin sivistystoimialalla työskentelevät kehittämiskoordinaattori Irina Erlamo ja opettaja Heidi Hakkarainen.

Työelämän pelikäsi -opas auttaa nuorta työnhakijaa tunnistamaan omat vahvuudet sekä valmentaa työhakemuksen tekoon ja työhaastatteluihin käytännönläheisten vinkkilistojen ja tehtävien avulla. Kun tuntee työnhaun eri vaiheet, on helpompi löytää omat kehittämisen kohteet ja näin tehostaa työnhakua.

- Työnhaku vaatii suunnitelmallisuutta sekä yllättävän paljon aikaa, sillä työtä kannattaa etsiä useiden kanavien kautta. Ja koska vapaista työpaikoista jopa 70–80 prosenttia täytetään ilman, että ne tulevat julkiseen hakuun, on myös oman suhdeverkoston laajentaminen ja hyödyntäminen työnhaussa tärkeää, sanoo Irina Erlamo.

Työnhaussa kannattaakin pohtia, ovatko kaikki verkostot käytössä sekä onko hakemus hyvä ja ajan tasalla. CV ja työhakemus ovat työnhaussa keskeisessä osassa, sillä niiden avulla työnantaja tutustuu hakijoihin ja päättää kutsua sopivimmat työhaastatteluun. Työelämän pelikäsi -opas tarjoaa hyödyllisiä neuvoja kaikkeen tähän.

Oppaaseen on myös koottu muistilista siitä, miten toimia, jos jää työttömäksi; miten esimerkiksi ilmoittaudutaan työttömäksi työnhakijaksi ja haetaan työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa.

- Työnhakuun liittyy paljon eri sanoja ja termejä, jotka ovat monelle nuorelle ennestään vieraita. Niitä avataan oppaan sanasto-osuudessa, Heidi Hakkarainen kertoo.

Työelämän pelikäsi -opas on päivitetty Smart and Wise Turku -hankkeen rahoittamana osana nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi tehtävää työtä.

Työelämän pelikäsi -oppaan verkkoversio

Smart and Wise Turku: Syrjäytymisen ehkäiseminen