Kaisa Ojansivu on työskennellyt terveyskeskuslääkärinä Mäntymäen terveysasemalla jo 11 ja puoli vuotta, vastaavana lääkärinä reilu puolitoista vuotta. Miten hän kuvaa työtään Turun terveyskeskuksessa?

Tutustu avoinna oleviin lääkärin virkoihin:

Terveyskeskuslääkäri, 2 virkaa, Kirkkotien terveysasema haku 26.10. mennessä

Aloitin MM2:ssa lääkärinä jo hieman ennen valmistumistani alkuvuodesta 2009. Olen siis ollut töissä täällä äitiyslomia ja erikoistumisjaksoja lukuun ottamatta jo 11,5 vuotta!

Yleislääketieteen erikoislääkäriksi valmistuin kesällä 2018. Mäntymäen terveysaseman vastaavana lääkärinä aloitin reilu puolitoista vuotta sitten.

Hyvät konsultaatiomahdollisuudet ja sujuvasti saatavilla olevat laboratorio- sekä röntgenpalvelut

Turussa on helppo työskennellä terveysasemalla, koska konsultaatiomahdollisuudet esimerkiksi kaupunginsairaalaan ovat hyvät ja laboratorio- sekä röntgenpalvelut ovat sujuvasti saatavilla. Isossa yksikössä työskennellessä pääsee myös tutustumaan kollegoihin ja työnkuvaa pystytään muokkaamaan mielenkiinnon kohteiden mukaisesti.

Yleislääketieteeseen erikoistuminen sujui helposti: Turun kaupunki pysyi työnantajana koko erikoistumiseni ajan, jolloin esimerkiksi lomien suhteen ei tullut ongelmia.

Monipuolista ja haastavaa työtä

Parasta terveyskeskuslääkärin työssä on työn monipuolisuus, haastavuus ja pitkät potilassuhteet. Hankalimmaksi koen vähän jatkuvan kiireen tunnun ja sen, että koskaan aikaa ei tunnu olevan riittävästi. Turkuun on saatu lisää lääkärinvirkoja ja työnkuvaa kehitetään enemmän kohti tiimityötä. Tämä tulee toivon mukaan jatkossa helpottamaan ajankäytöllisiä ongelmia.

Lääkärit ja hoitajat tiiviissä yhteistyössä

Lääkärien ja hoitajien yhteistyötä pyritään jatkuvasti kehittämään ja syksyn mittaan olisi tarkoitus siirtyä ns. jonoton-malliin, jolloin lääkärit ja hoitajat tekevät töitä yhteistyössä rinnakkain. Jo nyt ns. akuuttilinjalla ja ylähengitystievastaanotolla työskennellään hyvinkin tiiviisti yhdessä hoitajien kanssa.