Koulukoulu on älylaitteella tai tietokoneella tehtävä lyhyt, maksuton verkkokurssi kaikille Suomen peruskoululaisten vanhemmille ja huoltajille. Kurssin tehtävänä on auttaa vanhempia päivittämään tietonsa peruskoulusta: mitä siellä nykyään tehdään, miten ja miksi? Turussa Koulukoulu lanseerataan Vähä-Heikkilän koulussa.

Mikä ihmeen Koulukoulu?

Koulukoulu on verkkokurssi peruskoululaisten huoltajille. Kurssi sisältää viisi eri osiota, jotka käsittelevät monipuolisesti niin peruskoulun opetussuunnitelmaa, arviointia kuin kodin ja koulun yhteistyötäkin.

Peruskoululaisten huoltajilla on vierähtänyt omista kouluajoistaan jo aikaa. Siinä välissä maailma on muuttunut. Koulukoulu auttaa hahmottamaan sitä, mitä, miten ja miksi koulussa nykyään opitaan.

-Mitä paremmin huoltajat ovat perillä koulun eri tehtävistä, sen paremmin he osaavat myös olla oman lapsensa tukena, sanoo Koulukoulun sisältöjen suunnittelussa mukana ollut kasvatustieteen tutkija ja tulevaisuuden oppimisen asiantuntija Päivi Nilivaara.

Koulukoulu myös hälventää huoltajien ja aikuisten huolia siitä, onko uusi opetussuunnitelma muuttanut koulumaailmaa liian nopeasti ja liian moderniin suuntaan.

Koulukoulu Turussa

Rehtori Taru Pätäri on innoissaan siitä, että Vähä-Heikkilän koulu toimii Turussa Koulukoulun ainoana lanseerauskouluna. Hän haluaa rakentaa siltaa kodin ja koulun välille, ja Koulukoulu tarjoaa siihen yhden työkalun.

-Toivoisin, että vanhempien ja koulun välillä olisi keskusteleva ilmapiiri ja että vanhempia voitaisiin hyödyntää vielä enemmän kouluihin liittyvän toiminnan suunnittelussa. Koulukoulun eräs tavoite on lisätä tätä yhteistyötä, Pätäri sanoo.

Koulukoulussa Pätäri pitää erityisen paljon siitä, että kurssi avaa huoltajille uutta opetussuunnitelmaa ja laaja-alaista osaamista. Siinä käännetään myös koulussa käytettäviä termejä arkikielellä ymmärrettävään muotoon.

Koulukoulun toteutus

Koulukoulu-kurssin on rahoittanut Opetushallitus osana #paraskoulu 2.0 -ohjelmaa. Kurssin toteuttamisesta on vastannut Edita Publishing. Turun kaupunki kuuluu OPPIVA-verkostoon, joka on ollut tiiviisti mukana kurssin kehittämisessä.

Koulukoulu-verkkokurssi löytyy osoitteesta: www.koulukoulu.fi