Nuorten nuuskattomuutta tavoitteleva Säkitön syyskuu -kampanja käynnistyy toistamiseen Varsinais-Suomessa 1. syyskuuta. Säkitön syyskuu on yksi Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen NIKO-projektin päätuotoksista. Sen avulla pyritään edistämään nuorten terveyttä.

Lisätietoja:

Säkitön syyskuu on Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen NIKO-projektin yksi päätuotoksista. Kampanjan perusrunko on tuotettu ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyönä (Turun ammattikorkeakoulu) tehdyssä osaprojektissa. Kampanjasuunnittelu on toteutunut yhdessä 16–18-vuotiaiden nuorten kanssa.

Tositietoa nuuskasta

Nuuskan sisältämällä nikotiinilla on samanlaiset seuraukset kuin tupakan nikotiinilla, ja se aiheuttaa voimakkaan riippuvuuden lisäksi muun muassa keskittymiskyvyttömyyttä, levottomuutta, unettomuutta, vatsavaivoja, päänsärkyä ja muutoksia aivojen ja hermoston toimintaan. Nuuskaaminen nostaa suu-, kurkku- ja haimasyöpien riskiä merkittävästi, ja sillä on vahva yhteys myös sydän- ja verisuonitauteihin. Nuuskaa tulee käytön yhteydessä nieltyä, jolloin se rasittaa sisäelinten ja ruuansulatuselimistön normaalia toimintaa. Nuuskaa käyttävien urheilijoiden riski saada lihas- ja luustovaurioita on selvästi kohonnut.

Syyskuisen kampanjan tarkoituksena on nuorten ja heidän lähiyhteisöjensä nuuskatietoisuuden lisääminen ja nuuskattomuuden edistäminen. Kampanjalla halutaan tukea nuorten elintapavalintoja.

Tämän vuoden kampanjakasvoina toimivat Turun palloseuran (TPS) jääkiekkoilijat Juuso Pärssinen ja Eemil Viro, ja kampanjateemana on ”Jos välität, et välitä!” Säkitön syyskuu pyrkiikin vaikuttamaan erityisesti nuuskan myymiseen ja ostamiseen tarjoamalla oikeaa tietoa ja asiantuntijatukea.

”Nuuskan välittäminen on rikos, johon tulee puuttua”

Nuorten terveydenedistämisen työlle on selkeä tarve: nuorten nuuskan käyttö on lisääntynyt merkittävästi ja yhä nuoremmat altistuvat nikotiinituotteiden terveyshaitoille. Pitkäaikaisen nuuskan käytön haitat ovat nuorilla merkittävästi aikuisia suurempia, sillä nuoren elimistö on herkkä haitallisille aineille.

– Nuuskan käyttöön houkuttelevat erityisesti tuotteiden helppo saatavuus ja kaveripiirissä vallassa olevat asenteet, kampanjavastaavat Minna Salakari ja Jenni Vaskelainen Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksestä kertovat.

Nuuskan myynti on kielletty Ruotsia lukuun ottamatta kaikissa muissa Euroopan unionin jäsenmaissa, myös Suomessa, mutta silti sitä käytetään enemmän kuin koskaan ennen. Nuuskaa saa tuoda täysi-ikäinen vain omaan käyttöönsä, ja sen välittäminen eteenpäin on rikos. Nuuska on alaikäisellä aina laittomasti.

Nuuskan myymisen lisäksi kiellettyä on tuotteen antaminen lahjaksi tai sen tarjoaminen kaverille.

– Laki kieltää myös nuuskan vastaanottamisen: jos kaveri tarjoaa toiselle nuuskaa ja vastaanottaja suostuu tarjoukseen, hän syyllistyy rikokseen. Tästä voi rangaistuksena saada jopa vankeutta, Vaskelainen muistuttaa.

Nuorten nuuskan käyttöön, sen välittämiseen, ostamiseen ja myymiseen puuttuminen vaativat tietoa nuuskasta ja vallalla olevasta ”nuuskakulttuurista”. Kampanjan aikana nuoria, nuorten huoltajia ja heidän parissa toimivia ammattilaisia rohkaistaankin ottamaan nuuska puheeksi.

– Nuorten lähiaikuisella on aina velvollisuus puuttua alle 18-vuotiaan päihteiden – myös nuuskan – käyttöön ja sen välittämiseen! Vaskelainen toteaa.

Kampanja käyntiin etälähetyksellä

Säkitön syyskuu -kampanjan aloitustapahtuma järjestetään tänä vuonna alueen kouluihin poikkeuksellisesti etäyhteyksin tiistaina 1.9. klo 8.30–10.30. Tilaisuudessa nuorille tarjoutuu mahdollisuus saada tietoa nuuskasta sekä siihen liittyvästä lainsäädännöstä kampanjavastaavilta, poliisilta ja tulliviranomaisilta. Molemmat kampanjakasvot esiintyvät tapahtumassa, ja nuoret saavat esittää heille kysymyksiä urheiluun, terveyteen ja elintapoihin liittyen. Järjestö- ja harrastetahot esittelevät toimintaansa tilaisuuden lopuksi.
 

Kuvassa: TPS:n Eemil Viro ja Juuso Pärssinen, tämän vuoden kampanjakasvot