Koronavilkku on THL:n tuottama sovellus, jonka avulla pyritään estämään koronaviruksen leviämistä. Sovelluksen voi ladata puhelimeensa sovelluskaupoista. 6.1.2021 ilmestyvässä sovelluksesta tulee yhteentoimiva muissa EU/Eta-maissa tai Sveitsissä kehitettyjen sovellusten kanssa. (Päivitetty 9.3.2021.)

Koronavilkun avulla altistuneet – myös ne, joita sairastuneet eivät tunne – pystytään tavoittamaan nopeammin ja kattavammin. Sovelluksen käyttäjä voi sen avulla saada tiedon mahdollisesta altistumisestaan koronavirukselle sekä tietoa siitä, miten hänen tulisi toimia.

Lisäksi sovelluksen käyttäjä voi anonyymisti ilmoittaa omasta tartunnastaan muille ja siten auttaa tartuntaketjujen katkaisemisessa. Sovelluksen käyttäjä, joka on saanut ilmoituksen mahdollisesta altistumisesta, voi pyytää yhteydenottoa terveydenhuollolta tai ottaa itse yhteyttä terveydenhuoltoon.

Jos Koronavilkku-sovellus antaa altistumisilmoituksen, tulee seurata sovelluksen ohjeita. Omaoloon tehtiin 4. maaliskuuta tuotantopäivitys, jossa julkaistiin uusi versio koronavirustaudin oirearviosta sekä tuki Koronavilkku-sovelluksen kautta altistumisilmoituksen saaneiden oireettomien ohjaamiseksi testeihin oirearvion kautta. Tuotantopäivityksen myötä kaikkien Koronavilkku-sovelluksesta altistumisilmoituksen saaneiden on mahdollista varata testiaika Omaolon kautta. THL:n testausstrategian mukaisesti oireettomille tarjotaan testiaikaa noin 2-4 vuorokauden aikaikkunalla. Sama aikaikkuna on myös, jos haluaa varata ajan ammattilaisen kautta. 

Koronavilkku kertoo vain mahdollisesta altistumisesta eli koronavilkun ilmoitus ei ole peruste jäädä kotiin sairastamaan tai hakea tartuntatautipäivärahaa.

Yksityisyys suojattu

Sovelluksessa yksityisyytesi on vahvasti suojattu. Koronavilkku ei tallenna nimeäsi, syntymäaikaasi tai yhteystietojasi. Se ei pysty selvittämään sinun tai tapaamiesi ihmisten henkilöllisyyttä. Sovellus ei kerää sijaintitietoja.

Sovelluksen käyttö on vapaaehtoista, ja sen kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota perusoikeuksien, tietosuojan ja tietoturvan toteutumiseen.

Yhteentoimivuus muiden EU-maiden kanssa lisää käytettävyyttä Euroopassa

Koronavilkku-sovellus on yhteen sopiva muissa EU/Eta-maissa tai Sveitsissä kehitettyjen sovellusten kanssa. Koronavilkun käyttäjä voi tartunnasta ilmoittaessaan lähettää tiedon mahdollisesta altistumisesta myös toisessa maassa kehitetyn sovelluksen käyttäjälle ja saada itse tiedon mahdollisesta altistumisestaan toisen maan sovelluksen käyttäjältä.
 

Lue lisää ja lataa sovellus:

www.koronavilkku.fi
 

Koronavilkku näyttää nyt myös altistumisilmoitusten määrän ja ajankohdat – pitkäaikaista altistumista koskenut vika korjattu (THL,19.11)

Koronavilkku-sovellus yhteentoimivaksi muiden EU/Eta-maiden sovellusten kanssa (STM, 30.12)

 

Asiasanat: