6Aika Osaamo -hankkeessa ovat mukana Turku, Oulu, Vantaa, Helsinki ja Tampere. Turussa kehityskohteina ovat matalan kynnyksen neuvonta- ja ohjauspalvelut, elinvoimapalvelut ja työnantajayhteistyö sekä digitaaliset palvelut.

Perustietoa

  • Hankkeen julkinen nimi on 6Aika Osaamo.
  • Kesto on 1.4.2020 - 31.12.2021.
  • Hanketta toteutetaan valtakunnallisesti viiden eri työpaketin kautta Turussa, Oulussa, Helsingissä, Vantaalla, Tampereella. 
  • Lisätiedot: hankekoordinaattori vesa-matti.sirkia@turku.fi

Hankekoordinaattori Vesa Sirkiä Työpisteen aulassa palautelaitteella. 

Turku on mukana 1.1.2021 alkavassa työllisyyden kuntakokeilussa, johon Osaamo-hanke antaa hyviä työkaluja. Kokeilun tarkoituksena on tehostaa työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille pyritään parantamaan.

Hankkeessa luodaan matalan kynnyksen palvelukonsepti sekä työnhakija- että työnantaja-asiakkaille ja näin tuodaan työllisyyden rajapinnat yhteen. Työllisyysastetta pyritään nostamaan sujuvilla palveluratkaisuilla.

Turun paketti jakautuu kolmeen osa-alueeseen:

1. Matalan kynnyksen neuvonta- ja ohjauspalveluiden kehittäminen sekä erilaisten palvelupistetoimintojen käynnistäminen

- Pyrkimyksenä on toteuttaa helposti lähestyttävät aulapalvelut, joihin asiakas voi ilmestyä ilman ajanvarausta. Mikäli tarvetta on, asiakas ohjataan alkukartoituksen ja palvelutarpeen arvioinnin jälkeen nopeasti työhön tai asiakkaan omia tavoitteita tukevaan työllistämistä edistävään palveluun, kertoo hankekoordinaattori Vesa-Matti Sirkiä.

2. Elinvoimapalveluiden ja työnantajayhteistyön kehittäminen

Turun paketissa kehitetään toimintamallia, jossa Turku-konserni hankkeineen näyttäytyy yritysten suuntaan yhtenäisenä toimijana.

- Kaupungilla on käynnissä niin paljon erilaisia hankkeita, että esimerkiksi yritysten on vaikea välillä hahmottaa hankkeista muodostunutta sirpaleista kenttää. Koordinoimalla tehokkaammin yritysyhteistyötä asiaan pystytään tekemään selvä parannus, Sirkiä toteaa.

- Työnantajapuolella panostetaan yrityksille elintärkeiden palvelujen kehittämiseen. Näitä ovat mm.  osaavan työvoiman hankkiminen ja kouluttaminen sekä rekrytointikynnyksen madaltaminen.

3. Digitaalisten palveluiden kehittäminen

- Työpisteellä on jo pitkään ollut käytössä ForeAmmatti-palvelu, jonka Turun kaupunki on tarjonnut asukkailleen maksutta. Verkkosivustolla voi kartoittaa omaa osaamista ja arvioida työ- ja toimintakykyä, Sirkiä sanoo.

- Tarkoituksena on laajentaa ForeAmmatti-palvelun käyttäjäkuntaa entisestään, jolloin mahdollistetaan laajempi tuki myös työnhakuun, ammatinvalintaan ja urapohdintoihin. Ideana onkin, että kaikkien turkulaisten lisäksi ForeAmmattia voitaisiin tarjota myös turkulaisissa oppilaitoksissa opiskeleville (TAI, AKK, AMK jne.).