Kesän aikana järjestetyt 6Aika-hankkeen ja Pohjoisen kasvuvyöhykkeen yhdessä tuottamat verkkotyöpajat ovat herättäneet paljon kiinnostusta ja uusia ideoita. Nyt verkkotyöpajoissa esiteltyjen hankkeiden esittelymateriaaleja on mahdollista nähdä uudelleen ja ottaa hyödyt käyttöön!

Verkkotyöpajoissa on esitelty teemakohtaisesti erilaisten hankkeiden ja projektien onnistumisia ja oppeja. Osallistavien työpajojen teemat ovat vaihdelleet avoimista innovaatioalustoista kiertotalouden kehityshankkeisiin ja ne kannustavat toimialarajat ylittävien jatkokehityssuunnitelmien ideointiin. Työpajoissa on ollut puhujina hankeasiantuntijoita kustakin teemasta.

Näet alta hankekohtaiset aiheet sekä PDF-latauslinkit: 

22.6.  Liikkuminen, liikenne ja logistiikka – vähähiiliset kokeilut ja ratkaisut

23.6.  Avoimet innovaatioalustat – kaupungit innovaatioalustoina yritysyhteistyössä

25.6.  Avoin data ja rajapinnat – avoimen datan tuottaminen hyödynnettäväksi

18.8. Avoin osallisuus ja asiakkuus – osallistaminen asiakkuuksien ja palveluiden hallinnassa

20.8. Smart City-ratkaisut ja kaupunkitieto – Opastaminen ja IoT-ratkaisut

24.8. PK-yritysten osaaminen – yritysten kasvun tuki ja kehittäminen, robotiikka ja dataratkaisut

31.8.  Menetelmät: nopeat kokeilut, yhteiskehittäminen, kokeilualustat ja palvelumuotoilu

31.8.  Oppiminen ja oppimisympäristöt – koulut ja oppilaitokset kehitysalustoina

1.9. Kiertotalous ja Cleantech - reurssiviisaat ratkaisut kiertotaloudessa

3.9. Osaamisen kehittäminen ja työllisyys - teknologian ja digitaitojen tarjoamat mahdollisuudet

9.9. Kiinteistöt murroksessa - mahtuuko ihminen hiilineutraaliin ja energiatehokkaaseen kaupunkiin?