Turkulaisten hyvinvointia edistäviä ehdotuksia tehtiin keväällä Asukasbudjetti-sivustolle 340 kappaletta. Ehdotuksista yli 240 eteni seuraavaan vaiheeseen, jossa niistä kehitettiin asukkaiden ja kaupungin eri asiantuntijoiden yhteisvoimin äänestyskelpoisia suunnitelmia.

Äänestä 1.–30.9.

Osallistu äänestykseen osoitteessa asukasbudjetti.turku.fi

Kesän aikana tehdyt suunnitelmat on nyt kirjattu Asukasbudjetti-sivustolle, jossa niistä voi äänestää. Turun kaupunginkirjastot tarjoavat tuettua äänestämistä niille, jotka tarvitsevat apua sivuston käytössä.

Kaikki tänä vuonna 13 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat turkulaiset voivat osallistua Asukasbudjetin äänestykseen. Äänestysaika kestää koko syyskuun.

– Haluamme tehdä lujasti töitä kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksien edistämiseksi, ja asukasbudjetti on yksi malliesimerkki asukaslähtöisyyden vahvistamisesta. Asukasbudjetin äänestykseen edenneissä suunnitelmissa näkyvät monenlaiset ideat turkulaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Äänestämällä mieleisiään, kaupunkilaisilla on nyt valta valita keinoja, joilla hyvinvointia Turussa vahvistetaan, kaupunginjohtaja Minna Arve toteaa.

Äänestettäviä suunnitelmia on yhteensä 227. Ne jakautuvat kaikille kahdeksalle suuralueelle, samoin kuin Asukasbudjetin kokonaismääräraha miljoona euroa.

Suunnitelmien määrä on alhaisempi kuin hyväksyttyjen ehdotusten, sillä samantapaisia ehdotuksia on yhdistetty yhden suunnitelman alle. Esimerkiksi samalle asuinalueelle toivottuja kuntoportaita tai ulkokuntosaleja on yhdistetty yhdeksi suunnitelmaksi, jotta ne eivät äänestyksessä kilpailisi toisiaan vastaan.

Näin äänestät suunnitelmia Asukasbudjetti-sivustolla

Äänestäjä valitsee Asukasbudjetti-sivustolla yhden suuralueen, jonka suunnitelmia äänestää. Valitun suuralueen ei tarvitse olla oma asuinalue. Äänestäjä saa äänestää niin montaa suunnitelmaa kuin kyseisen suuralueen määrärahan sisään mahtuu.

Kaikki äänestettävät suunnitelmat kerätään Asukasbudjetti-sivustolla ostoskoriin, joka laskee niiden yhteishinnan. Mikäli hinta ylittää budjetin, ilmoittaa ohjelma ylittämisestä. Tällöin on tiputettava valittuja suunnitelmia pois niin, että äänestäjä pysyy määrärahan sisällä.

Suuralueista Hirvensalo-Kakskerran, Maaria-Paattisten, Skanssi-Uittamon ja Länsikeskuksen määräraha on 100 000 €. Nummi-Halisissa, Runosmäki-Raunistulassa, Pansio-Jyrkkälässä ja Varissuo-Lausteella määräraha on 150 000 €.

Äänestäminen onnistuu suomi.fi-tunnistautumisella eli pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai varmennetunnisteella. Koululaisille on tarjolla Turun oppilaat -vaihtoehto eli Opas AD, jota käytetään muutenkin kouluissa.

– Vahva tunnistautuminen on tärkeää siksi, että äänensä antavat vain Turussa pysyvästi asuvat henkilöt. Tiedot saadaan automaattisesti Digi- ja väestötietovirastolta. Esimerkiksi ulkopaikkakunnalta tulleiden opiskelijoiden tulee vaihtaa kotikunnaksi Turku, jotta äänestäminen onnistuu, kertoo kehittämispäällikkö Sari Kinnunen.

Ääntenlasku tapahtuu heti äänestysajan umpeutumisen jälkeen, ja voittaneet suunnitelmat julistetaan mahdollisimman pian.