Tekniikan alojen ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuden lisäämiseksi käynnistettiin LiVe – Lisää vetovoimaa -projekti keväällä 2017. Projektin tarkoituksena on nuorten avulla, nuorten näkökulmasta ja nuorten toimintatavoin markkinoida opiskelualoja ja tuoda vetovoimaisuutta tekniikan aloille Lounais-Suomessa. Projektin yhteistyönä on nyt valmistunut opas opettajille ja ohjaajille, johon on koottu reseptinomaisesti toimintamalleja kokeiltavaksi.

Toimintamallien on tarkoitus auttaa nuoria kiinnostumaan tekniikasta ja tekniikan aloista.

– Oppaassa herätellään nuorien kiinnostusta tekniikan aloille esimerkiksi Pakohuoneen ja Al Chemian rikospaikkamysteeri -tarinan kautta. Opasta voi toki hyödyntää myös muissa kuin tekniikan aloissa. Kannattaa ehdottomasti tutustua oppaaseen ja hyödyntää sitä esimerkiksi yläkoululaisten kanssa opintojen jatkosuunnitelmia pohtiessa, kannustaa projektipäällikkö Tuire Raudaskoski.

Hanketta rahoittaa Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.