Kaupunki on kilpailuttanut Kauppatorin luonnonkivihankinnan. Kauppatorin pintaan tulevat luonnonkivet, nupukivet ja noppakivet tilataan loimaalaiselta Luonnonkivi Palin Oy:ltä. Toria rajaavien katuosuuksien ja torialueen väliin asennettavat kivet tilataan askolalaiselta A. Heikkilä Granit Oy:ltä.

Turun kaupunki on kilpailuttanut Kauppatorin luonnonkivihankinnan. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä materiaalihankinta.

Hankinnassa oli kysymys neljästä eri luonnonkivikokonaisuudesta. Niistä selkeästi suurin ja merkittävin on osa-alue 1 eli Kauppatorin alueen pintaan tulevat uudet luonnonkivet. Tämän osan pinta-ala on noin 14 000 neliötä.

Lisäksi pyydettiin tarjous torialueen ja ajoratojen välisistä reunakivistä sekä muista luonnonkivisistä pinta-materiaaleista.

Määräaikaan mennessä tarjouksia tuli viisi.

Osa-alueen 1 osalta hinnaltaan halvimman tarjouksen toimitti Luonnonkivi Palin Oy Loimaalta. Sama yritys jätti edullisimman tarjouksen myös nupukivistä ja noppakivistä (osa-alueet 2 ja 3).

Hinnaltaan edullisimman tarjouksen Kauppatoria rajaavien katuosuuksien ja torialueen väliin asennettavista kivistä (osa-alue 4) toimitti A. Heikkilä Granit Oy Askolasta. Reunakiviä tulee torin ympärille noin 800 metriä.

Kaikkien neljän osa-alueen voittaneet tarjoukset sisältävät kiven, jonka materiaali tulee Kiinasta. Kiinalaisella kivellä saatu halvin tarjoushinta oli merkittävästi halvempi kuin vastaava kotimaisella kivellä tarjottu hinta.

– Tarjotut luonnonkivet täyttävät laadulliset ominaisuudet, mittatarkkuus on kohdillaan ja toimittajat pystyvät vastaamaan vaativaan aikatauluun. Tärkeää ja hienoa on myös se, että toimittajilla on pitkät perinteet ja vakuuttavat referenssit Suomessa, sanoo Uusi Kauppatori -projektin johtaja Janne Laine.

Luonnonkivihankinta toteutettiin hintakilpailuna, mikä tarkoittaa sitä, että halvin tarjous ratkaisee kilpailun voittajan. Kaupunki tulee laatimaan yhdessä kivitoimittajien kanssa laskelman luonnonkivihankinnan hiilijalanjäljestä. Laskelman pohjalta päätetään mahdollisista kompensaatiotoimista.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hankinnasta tiistaina 8.9.2020.