Varhaiskasvattajilla on mahdollisuus osallistua ilmaisiin koulutuksiin lasten mielenterveyden vahvistamiseksi ja edistämiseksi. Samansisältöisiä verkkokoulutuksia järjestetään syys-marraskuussa 7 kpl. Yhden koulutuksen kesto on kaksi tuntia. Koulutukseen ovat tervetulleita Turun kaupungin päiväkotien ja yksityisten päiväkotien työntekijät. Ilmoittautumisohjeet ovat jutun alalaidassa.

Juttusarja syrjäytymisen riskitekijöistä ja niitä ehkäisevistä toimista

Juttusarjan ensimmäiset kolme osaa käsittelevät syrjäytymiseen eri elämänvaiheissa liittyviä riskitekijöitä sekä niitä ehkäiseviä tukitoimia ja palveluja. Sarjan myöhemmissä osissa esitellään tarkemmin Turun kaupungin syrjäytymisen ja alueellisen eriytymisen ehkäisemiseen kohdistuvaa työtä.

Osa 1: Syrjäytyminen saattaa alkaa jo varhaislapsuudessa 
Osa 2: "En tajunnut olevani yhteiskunnan kriteereillä syrjäytynyt"
Osa 3: Yhä useampi seniori asuu yksin kotona
Osa 4: Kimmoke vie uusiin kohteisiin
Osa 5: Lausteen lähiötupa syntyi paikallisten avulla
Osa 6: Kaikkea perheille saman katon alta
Osa 7: Psykiatriset sairaanhoitajat tulivat Turun kouluihin
Osa 8: Yhteisöä rakentamassa
Osa 9: Henkilökunnalle koulutusta nuorten mielen hyvinvoinnin tukemiseen
Osa 10: Nuoren oikeanlainen kohtaaminen on tärkeää asiakaspalvelutyössä
Osa 11: Lapsen mieli -koulutukset varhaiskasvattajille syyskaudella 2020

Lue lisää syrjäytymisen ehkäisemisestä

Koulutusten tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksen työntekijöiden osaamista lasten mielenterveyden vahvistamiseen ja edistämiseen.

Koulutuksen pohjana on Lapsen mieli -kirja

Lapsen mieli -koulutus rakentuu Suomen mielenterveysseuran samannimiseen tietokirjaan. Kirja rohkaisee ja innostaa pienten lasten kanssa työskenteleviä tiedostamaan mielenterveyden merkityksen hyvinvoinnille. Kirjan leikki-, liikunta-, musiikki- ja kuvataideharjoitukset antavat mahdollisuuksia tutustua mielenterveyden teemoihin yhdessä lasten kanssa.

Mielenterveyttä käsitellään koulutuksessa kirjan teemojen ja työvälineiden avulla. Puheeksi ottaminen, kohtaaminen, läsnäolo ja rakkaus ovat keskeisessä asemassa. Pienen lapsen mielenterveyttä vahvistavat myös muun muassa tunne- ja kaveritaitojen opettelu, turvallisten aikuisten läsnäolo, sekä säännöllinen arjen rytmi.

Lapsen mieli -kirjaa on ollut kirjoittamassa mm. Suomen Mielenterveysseuran asiantuntijakoordinaattori Elina Marjamäki. Hän kertoo, että kirja tekee näkyväksi sitä ansiokasta työtä mitä päiväkodeissa jo päivittäin tehdään, kuten kaveritaitojen, kuuntelemisen ja kiittämisen taitojen opettaminen, mutta mikä jää helposti näkymättömiin.
- Näillä keinoilla laajemmin ajateltuna vahvistetaan myös lapsen elinikäistä mielenterveyttä, kun hänen ihmissuhdetaitojaan kehitetään.

 

Miksi osallistua Lapsen mieli -koulutukseen?

Lapsen mieli -koulutus lisää varhaiskasvattajien ymmärrystä mielenterveydestä voimavarana ja vahvistaa omaa roolia mielenterveyden edistäjänä. Koulutus tukee mielenterveyttä edistävän toimintaympäristön rakentumista.
- Koulutukseen osallistujat oppivat myös tiedostamaan, miten arjen valinnat töissä ja vapaa-ajalla vaikuttavat omaan jaksamiseen, mielialaan ja hyvinvointiin, Elina Marjamäki lisää.

Osallistujat saavat maksutta Lapsen mieli -kirjan ja siihen sopivaa helposti käyttöön otettavaa materiaalia, kuten julisteita, eläinlasten elämää -pöytäteatterimateriaalin, sekä taidekorttipakan.

Varhaiskasvatuksen opettaja toivoo uusia taitoja käyttöön

Orminkujan päiväkodissa varhaiskasvatuksen opettajan sijaisena toimiva Tiina Luotonen on osallistumassa Lapsen mieli -koulutukseen. Hän sai tiedon koulutuksesta päiväkodin johtajalta.

Luotosen mukaan Orminkujan päiväkodin viikko-ohjelmassa on nykyisinkin varattu erikseen tuokioita mm. tunne- ja kaveritaitojen harjoitteluun ja aiheeseen palataan usean kerran päivässä. Aiheiden käsittelyyn on havaittu selvä tarve.

Luotonen kertoo työskennelleensä varhaiskasvauksessa jo 36 vuotta. Hän toivoo saavansa koulutuksesta uusia vinkkejä ja ideoita tunne- ja kaveritaitojen harjoitteluun. Erityisesti toiveena on saada oppeja siitä, miten liittää taitojen harjoittelu vaikka metsäretkiin, musiikkituokioihin, jne.
- Minua on alkanut kiinnostaa mindfulness (tietoisuustaito) ja mahdollisesti sen ottaminen mukaan lapsiryhmään keskittymisen ja rauhoittumisen tueksi. Ehkäpä koulutuksesta saa ideoita tähänkin, Luotonen tuumii.

 

Mielenterveystaidot ovat tärkeitä kaikille ja niitä voi oppia

Suomen Mielenterveysseuran asiantuntijakoordinaattori Elina Marjamäki sanoo, että mielenterveyttä käsitteenä usein hieman kavahdetaan ja ajatuksiin tulevat helposti ensin mielen sairaudet.
- Me yritämme saada ihmiset näkemään asian toisella tavalla. Meillä kaikilla on mielenterveyttä ja voimme opetella vahvistamaan sitä.

Marjamäki pohtii, että joskus tunne- ja kaveritaitojen oppimista pidetään itsestäänselvyyksinä tai sosiaalisena lahjakkuutena, jota joko on tai ei ole. Lapsen mieli -koulutus vahvistaa ajatusta, että kyseessä on harjoiteltavat taidot, joita voi ja kannattaa opettaa lapsille.
- Mielenterveys on voimavara ja myönteinen asia. Lapsena tehty mielenterveystyö kantaa tutkitusti aikuisuuteen asti, Marjamäki kertoo.

Lapsen mieli -koulutukset järjestää Syrjäytymisen ehkäisemisen painopistealue (osa Smart & Wise Turku -kärkihanketta) yhteistyössä Mieli ry:n kanssa.

Lisätiedot koulutuksista: Projektipäällikkö Mari Kontio, puh. 040 141 8455

Teksti: Maria Vakkamaa, kuvat Pixabay

Kiinnostuitko? Ilmoittaudu mukaan Lapsen mieli -koulutukseen

Syksyn etäkoulutukset ovat avoimia kaikille varhaiskasvatuksen työntekijöille työnantajasta riippumatta. Koulutukset ovat samansisältöisiä ja kestävät kaksi tuntia. Koulutuksiin voi ilmoittautua SAP HR:n tai alla olevien linkkien kautta. 

Ilmoittautumislinkin yhteydessä on lähtötilannekysely, jonka täyttämiseen menee max. 5min.