Turun kaupunki on asettanut kunnianhimoiseksi tavoitteekseen olla vuonna 2029 hiilineutraali ja sen jälkeen ilmastopositiivinen – yhtenä ensimmäisistä kaupungeista maailmassa. Miten tavoite saavutetaan ja kuinka se näkyy kaupunkilaisen arjessa?

Turku valittiin kesäkuussa 2020 Euroopan parhaaksi keskikokoiseksi ilmastokaupungiksi. Aiemmin tänä vuonna Turku nostettiin maailman sadan johtavan ilmastokaupungin joukkoon CDP:n listauksessa sekä valittiin WWF:n globaalin ilmastohaasteen finalistiksi.

Turun kaupungin toteuttamista toimenpiteistä ja päästövähennysten etenemisestä voit lukea Ilmastoraportti 2019 -julkaisusta.

Turulla on ollut ilmastosuunnitelma jo yli 10 vuotta. Aluksi Turussa päätettiin tavoitella hiilineutraaliutta vuonna 2040, mutta maailma muuttui nopeasti ja muut kirivät ohi: esimerkiksi Suomen valtio asetti tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2035.

– Siitä asti, kun hiilineutraaliudesta on meillä Turussa puhuttu, päättäjiemme keskuudessa on vallinnut vahva halu olla kunnianhimoinen ilmastokaupunki ja päätökset tavoitteista on tehty Turussa yksimielisesti. Halusimme päivittää tavoitettamme. Turku täyttää 800 vuotta vuonna 2029, mikä tuntui sopivalta etapilta. Laskelmien mukaan tavoitteemme on todella kunnianhimoinen mutta mahdollinen, kertoo Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Elina Rantanen.

Kaupunki kulkee kohti hiilineutraaliustavoitetta vuosittaisten tavoitteiden avulla. Sitran teettämän selvityksen mukaan vuonna 2018 lämmitys ja liikenne tuottivat kuntien päästöistä kolme neljäsosaa. Rantanen nostaakin merkittävimmiksi jo tehdyiksi toimenpiteiksi energiainvestoinnit.

Turku on energia-alan suunnannäyttäjä

Turku Energia on ilmastotoimenpiteissään keskittynyt kaupungin lämmityksen ja sähköntuotannon päästöjen vähentämiseen sekä energiatehokkuuden parantamiseen. Suuria päästövähennyksiä on saatu aikaan erityisesti kaukolämmön osalta.

– Kuluvana vuonna tuotamme kivihiilellä enää noin 10 prosenttia kaukolämmöstä. Pyrimme luopumaan hiilestä kokonaan vuonna 2022, kertoo Turku Energian toimitusjohtaja Timo Honkanen.

Turku Energian toimitusjohtaja Timo Honkanen.

Lähes samaa tahtia on edetty sähköntuotannossa, josta noin 75 prosenttia on jo nyt tuotettu päästöttömästi. Turku Energia on matkalla kohti hiilineutraalia energiantuotantoa jopa nopeammin kuin kaupungin ilmastotavoitteissa on määritelty.

– Se on ollut mahdollista, koska me olemme jo tehneet kaikki tarvittavat isot ratkaisut. Olemme uusineet energiantuotantolaitoksiamme 20 vuoden ajan tätä silmällä pitäen, sanoo Honkanen.

Turku Energia näyttää tietä energiayhtiöille sekä Suomessa että Euroopassa.

– Tulevina vuosina meidän täytyy tehdä enää muutama valikoitu toimenpide, ja sen jälkeen sähkön- ja lämmöntuotantomme on täysin hiilineutraalia, lupaa Honkanen.

Uusiutuvilla tuotettu on edullisempaa

Vielä 2000-luvun alussa meillä ei ollut lainkaan omaa sähköntuotantoa ja kaukolämpökin ostettiin suurimmaksi osaksi ulkopuolelta. Oman tuotantomme kehittäminen on ollut määrätietoista työtä, jossa uusiutuvat energiamuodot ovat olleet prioriteetti. Moni energiayhtiö on vasta viime vuosina herän­nyt muutokseen ja on nyt auttamatta takamatkalla.

Timo Honkanen

Merkittävin investointi on ollut Naantaliin vuonna 2017 valmistunut monipolttoainevoimalaitos, joka korvaa vanhoja hiilivoimaloita. Kaksi vanhinta hiilikäyttöistä yksikköä Naantalissa suljettiin lopullisesti heinäkuussa eikä niitä käynnistetä enää koskaan.

– Jos emme olisi investoineet Naantalin monipolttoainevoimalaitokseen, myymämme kaukolämmön hinta olisi nyt 14 miljoonaa euroa kalliimpi vuodessa. Uusiutuvan energian ansiosta kaukolämmön hinta on nyt laskusuunnassa, eli investointimme näkyvät positiivisesti myös turkulaisten kukkarossa, sanoo Honkanen.

Asialistalla liikenteen päästöjen vähentäminen

Matkalla kohti hiilineutraaliutta seuraavat merkittävimmät toimenpiteet liittyvät liikenteen päästöjen vähentämiseen. Liikennettä koskevat päätökset herättävät paljon keskustelua, sillä ne vaikuttavat ihmisten arkeen energiaratkaisuja enemmän.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Elina Rantanen sanoo, että hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi kaupungissa tarvitaan kulkujakauman muutosta.

– Tarvitsemme kaikki mahdolliset ratkaisut, jotta pääsemme tavoitteeseemme. Meidän täytyy esimerkiksi tehdä joukkoliikenne ja pyöräily niin houkuttelevaksi, että niistä tulee vaihtoehto yhä useammalle autoilevalle kaupunkilaiselle, sanoo Rantanen.

Viihtyisää keskustaa rakentamassa

Turku ryhtyy toimeen parantamalla pyöräteitä ja rakentamalla uusia. Keskustassa lisätään kävelykatuja sekä kehitetään Fölistä paremmin palvelevaa esimerkiksi runkolinjastouudistuksen avulla. Yksi merkittävä päätös tulee olemaan raitiotien rakentaminen, mutta toteutuessaan se ei ehdi vaikuttamaan liikenteen päästöihin tavoitevuoteen 2029 mennessä.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Elina Rantanen.

Rantanen huomauttaa, että kyse ei ole pelkästään päästöjen vähentämisestä vaan siitä, että päätöksillä tehdään kaupunkilaisille viihtyisää ja houkuttelevaa keskustaa.

– Kun kaupunkilaisilta kysyy, jokiranta on suurimman osan mielestä paras osa Turkua. Haluamme tehdä myös muusta keskustasta enemmän kävelyä ja pyöräilyä suosivaa, mikä itsessään jo tekee kaupungista viihtyisämmän. Turun keskustassa tulee olemaan aina autoliikennettä, mutta voimme ohjata sitä tietyille väylille ja tarjota ratkaisuja, jotka houkuttelevat vähentämään autoilua.

Turvallinen kaupunki myös tulevaisuudessa

Hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen ei ole tärkeää pelkästään ympäristön vaan myös kaupunkilaisten kannalta.

Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste. Uskon, että edelläkävijäkaupungit ovat menestyviä kaupunkeja myös tulevaisuudessa. Turussa on nähty, että meidän kannattaa olla etujoukossa kehittämässä ilmastoystävällisiä energia- ja liikenneratkaisuja.

Elina Rantanen

Ilmastotyöhön liittyen Turussa pohditaan keinoja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Se tarkoittaa, että kaupunki arvioi, mitä konkreettisia vaikutuksia ja uhkia ilmastonmuutok­sella tulee olemaan Turussa ja varautuu jo ennakolta niihin. Esimerkiksi rankkasateisiin, myrskyihin ja tulviin varautuminen täytyy ottaa huomioon kaavoituksessa, rakentamisessa ja kaupungin infrastruktuurin suunnittelussa.

– Tekemämme ilmastotyö näkyy positiivisesti kaupunkilaisille silloin, kun esimerkiksi yhä yleisemmiksi käyvistä myrskyistä ei koidukaan kaupungissamme suuria ongelmia tulvina tai mittavina myrskyvaurioina, sanoo Rantanen.

Tarvitaan kaikki mukaan

Vuosi 2029 on Turun juhlavuosi ja välietappi ilmastotavoitteissa. Siitä alkaen Turku on ilmastopositiivinen eli Turku viilentää maapalloa enemmän kuin lämmittää. Ilmastopositiivisuuden on määrä vahvistua vuosi vuodelta.

Kaupungin toimilla pystytään vähentämään reilu puolet päästöistä, joten päästövähennyksiin tarvitaan mukaan kaikki, sekä yritykset että asukkaat. Merkittävä vaikutus on esimerkiksi yritysten energiatehokkuudella sekä kaupunkilaisten liikkumisella.

– Muutoksen tekeminen omassa arjessa ei mielestäni tarkoita, että jostain pitää luopua, sillä aina saa jotain tilalle. Jos esimerkiksi tekee yhden viikoittaisen asiointi- tai työmatkan henkilöauton sijaan bussilla tai pyörällä, sillä on iso vaikutus kokonaisuuteen. Eniten tarvitaan valmiutta testata sitä, voisiko omassa arjessa tehdä jonkin hieman ilmastoystävällisemmän valinnan, kannustaa Rantanen. 

Teksti: Anna Korpi-Kyyny 
Kuvat: Valentina Morales Buschmann, Turku Energia, Esko Keski-Oja

Juttu on julkaistu 17.9.2020 ilmestyneessä Uusi Turku -lehdessä.

Lue koko Uusi Turku -lehti selailtavana näköisversiona tai erillisartikkeleina Issuu-palvelussa

Muita Uusi Turku -lehden juttuja verkkoartikkeleina kaupungin sivuilla: