Pandemian muuttama maailma on vahvistanut tarvetta saavuttaa Turun kärkihankkeissa asetetut tavoitteet, toteaa kaupunginjohtaja Minna Arve.

Turun kaupungilla on kolme mittavaa, kaupunkistrategiasta johdettua kärkihanketta: Uusi Turku -lehdessä monilta näkökulmilta esitelty Keskustan kehittäminen, Turun Tiedepuisto sekä Smart and Wise Turku, johon liittyy muun muassa kaupungin hiilineutraaliustavoite.

Kärkihankkeiden avulla nykyisille ja tuleville turkulaisille rakennetaan parempaa kaupunkia.

– Se on syy, miksi kärkihankkeita viedään eteenpäin. Ne ovat keskenään erilaisia, mutta kaikkien tavoitteena on tarjota turkulaisille parempaa arkea, viihtyisämpi kaupunki ja vahvemmat lähtökohdat tulevaisuuteen, sanoo kaupunginjohtaja Minna Arve.

Katse kauas eteenpäin

Vahvempia lähtökohtia kaupunkilaisille luodaan muun muassa hankkeilla, jotka tähtäävät alueiden välisen eriarvoisuuden pienentämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn. Koronan aiheuttama poikkeusaika on korostanut eriarvoisuutta entisestään: Osa pystyy siirtymään joustavasti etätöihin ja osa ei. Osa vanhemmista taas joutuu miettimään, mistä saa lapsille ruokaa, jos koulu on kiinni.

Nykymaailmassa Turun kärkihankkeilla on vieläkin suurempi merkitys.

– Poikkeusaika on synnyttänyt tarpeen saavuttaa tavoitteet ja jopa nopeuttaa joitakin hankkeita. Meidän täytyy varustautua yhä vahvemmin siihen, että opimme elämään uudella tavalla epidemian kanssa. Samalla täytyy huolehtia alueemme kilpailukyvystä, jotta olemme iskussa silloin, kun maailma taas käynnistyy uudelleen. Jos unohdamme kehittämisen, ajaudumme huonompaan tilanteeseen kuin missä olimme ennen epidemian alkua. Vaikka korona aiheuttaa nyt taloudellisia haasteita, kaupungilla on yhä suurempi vastuu katsoa eteenpäin ja tämänhetkisen haastavan tilanteen ohi, Arve sanoo.

Nopeutta ja luovuutta

Kaupunkilaisille poikkeusaika on näyttäytynyt monina luovina ja ripeinä päätöksinä kaupungin suunnalta. Arven mukaan hänen ja koko kaupungin johdon vastuulla on, että nyt kehitetty nopea toimintamalli säilyy osana kaupungin päätöksentekoa jatkossakin.

Jos jotain poikkeusaika on opettanut, niin sen, ettei mahdotonta olekaan.

Minna Arve

– Olemme saaneet muutamassa kuukaudessa aikaan sellaisia asioita, joihin olisin vastannut vielä helmikuussa, että se on mahdotonta. Jos jotain poikkeusaika on opettanut, niin sen, ettei mahdotonta olekaan.  

Poikkeusaika on paljastanut myös puutteita valmiuksissa, joita kaupungissa on rakennettu pitkään. Kun koko maailma muuttui, monessa asiassa otettiin vuosien loikka hetkessä.

– Hyvä esimerkki tästä on digitalisaatio, jossa emme vielä keväällä olleet niin pitkällä kuin luulimme. Viimeiset kuukaudet ovat paljastaneet kehitystarpeita uudella tavalla.

Yhdessä menestykseen

Oleellista on muistaa, että kärkihankkeet onnistuvat vain kumppanuuksien avulla. Arve nostaa esimerkiksi Tunnin juna -hankkeen, jonka edistämisessä kumppanit ovat avainasemassa.

– Olemme asettaneet yhteisiä kunnianhimoi­sia tavoitteita alueen korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa. Turun menestyksen ja kasvun salaisuus on mielestäni se, että olemme oikeasti halunneet, pystyneet ja oppineet tekemään asioita yhdessä, Arve kiittää. 

Teksti: Anna Korpi-Kyyny  Kuva: Hannu Aaltonen

Juttu on julkaistu 17.9.2020 ilmestyneessä Uusi Turku -lehdessä.

Lue koko Uusi Turku -lehti selailtavana näköisversiona tai erillisartikkeleina Issuu-palvelussa

Muita Uusi Turku -lehden juttuja verkkoartikkeleina kaupungin sivuilla: