Turku aloittaa yt-menettelyn säästöjen löytymiseksi osana kaupungin talouden sopeuttamistoimia. Mahdollisiin säästötoimenpiteisiin sisältyvät kaikki toimenpiteet, joilla tehostetaan kaupungin organisaation toimintaa ja karsitaan kustannuksia.

Neuvottelukutsu on annettu henkilöstöjärjestöille torstaina 17.9. ja neuvottelut käynnistyvät tiistaina 22.9.

Yt-neuvotteluja käydään pääsopijajärjestöjen edustajien ja kaupungin johdon kanssa. Aikataulullisesti pyritään siihen, että ensimmäisiä päätöksiä neuvottelujen johdosta voitaisiin tehdä muutaman viikon kuluttua neuvottelujen käynnistymisestä.

-Etsimme säästöjä yhdessä henkilöstön ja henkilöstöjärjestöjen kanssa. Turun vakavan taloustilanteen tietävät ja tunnistavat kaikki ja kaikilla on myös yhtenäinen halu löytää mahdollisimman selkeitä ja vaikuttavia säästöjä, sanoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

Turun kaupungin vuoden 2020 vuosikate on -17,4 miljoonaa euroa. Alijäämäinen vuosikate tarkoittaa sitä, että kaupunki joutuu ottamaan velkaa perustoimintansa kattamiseksi. Tavoitteena on, että syksyn aikana taloutta tasapainotetaan ja että kuluvan vuoden vuosikate nostetaan positiiviseksi toteuttamalla nopeasti vaikuttavia sopeuttamistoimenpiteitä kaupungin toimintatavoissa, hankinnoissa ja henkilöstökuluissa.

Henkilöstökulujen osuus sopeuttamistavoitteesta on 7,2 miljoonaa euroa. Yhteistoimintamenettelyssä neuvotellaan keinoista, joilla sopeuttamistavoite saavutetaan tänä vuonna. Yksi käytettävissä olevista keinoista ovat henkilöstöön kohdistuvat lomautukset.

- On todella tärkeää, että teemme lujasti työtä löytääksemme kohdennukset ja rajaukset, joiden myötä säästötoimenpiteiden haitalliset vaikutukset kaupungin perustyöhön ja tavoitteiden saavuttamiseen ovat mahdollisimman vähäiset, kertoo kaupunginjohtaja Minna Arve.

Mahdollisten lomautusten käynnistämisestä päättää Turun kaupunginhallitus.

- Mahdollisten lomautusten ei tule kohdentua samalla tavalla koko kaupunkiin, koska esimerkiksi opetuksessa ja hoitotyössä koronapandemia on tehnyt tilanteen muutenkin vaikeaksi, eikä sitä tule omin toimin enempää vaikeuttaa, kaupunginjohtaja Minna Arve jatkaa.

Turun henkilöstöä kehotettiin jo kesällä pitämään talkoovapaita taloustilanteen takia. Jos yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen päädytään lomautuksiin, jo pidetyt talkoovapaat huomioidaan lomautusajassa.

Turun kaupungin arvio koronapandemian vaikutuksista kaupungin talouteen on noin 90 miljoonaa euroa, jonka lisäksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on esittänyt omien kustannustensa kattamiseksi ylimääräistä koronamaksua jäsenkunnille. Turku on saanut valtiolta koronan vaikutuksiin liittyvää tukea noin 50 miljoonaa euroa.

Maan hallitus on päättänyt budjettiriihen yhteydessä lisätalousarvion valmistelusta. Lisätalousarviossa tullaan mahdollisesti vahvistamaan kuntataloutta korottamalla valtionosuutta 400 miljoonalla. Turun kaupungille kohdentuva vaikutus on n. 12,7 miljoonaa, jos jakoperusteet vastaavat kevään tukipakettia.