Turun yläkoulujen opinto-ohjaajilta ja Opintopolku-järjestelmästä on koottu tilastot, miten peruskoulun vuonna 2020 päättäneet nuoret ovat sijoittuneet peruskoulun jälkeen. Tilastoissa on tarkasteltu elokuun 2020 tilannetta. Tilastointi on tehty koulutustarjonnan riittävyyden arvioimiseksi. Keväällä 2020 päättöluokkalaisia oli 1487, joista päättötodistuksen sai 1464 oppilasta.

Nuorten sijoittuminen peruskoulun jälkeen 2020

Päättötodistuksen suorittaneista 563 (38 %) nuorta sai opiskelupaikan ammatillisesta oppilaitoksesta. Lukioon siirtyi 812 (55 %) nuorta ja muihin suoriin hakuihin 19 (1 %) nuorta. Nivelvaiheenkoulutuksiin sijoittui 61 (4 %) päättötodistuksen suorittaneista. Kuusi oppilasta ei ottanut jatkokoulutuspaikkaa vastaan. Kolmen oppilaan sijoittumisesta ei ollut tietoa.

Jatkokoulutuspaikkoihin pääsy vaihteli kouluittain

Ensisijaisesti yleisopetusta antavista yläkouluista lukioon siirtyi 39 % - 81 %. Ammatillisesta koulutuksesta jatkopaikan sai 13 % - 58 %. Keskitetyn palvelun kouluissa jatkokoulutuspaikan lukiosta sai 0 % - 33 %. ja puolestaan ammatillisen koulutuspaikan sai 13 % - 71 %.

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kysyntä on pysynyt samalla tasolla vuoteen 2019 verrattuna. Vuonna 2019 luvut olivat 38 % (ammatillinen) ja 57% (lukio).

 

Tilastollisen koonnin on tehnyt Turun perusopetuksen koordinoiva oppilaanohjaaja Eeva Rantanen.