Hämärän aikaa pyörissä on nykyisin oltava vaalean etuvalon lisäksi punainen takavalo. Uusi tieliikennelaki toi mukanaan myös liudan uusia liikennemerkkejä ja katukuvaan muun muassa pyöräkadun ja niin kutsutun pyöräsuojatien. Uusi laki antaa keinoja pyöräilyn kannalta paremman liikenneympäristön rakentamiseen.

Artikkeli on kirjoitettu osana neljävuotista EU-rahoitteista CIVITAS ECCENTRIC -hanketta, joka edistää kestävää ja älykästä kaupunkiliikennettä Turussa ja neljässä muussa Euroopan kaupungissa: www.turku.fi/civitas-eccentric.

Artikkeli on myös osa Liikkumisen artikkelit -sarjaa, joka pureutuu monipuolisesti ajankohtaisiin liikenteen ja liikkumisen aiheisiin.

Teksti ja kuvat: Eeva Lehtinen.

 

CIVITAS ECCENTRIC 2016–2020

Uusi tieliikennelaki tuli voimaan kesäkuun alussa ja se toi mukanaan muutoksia myös pyöräilijöille.  

– Uudessa laissa on aiempaa selkeämmin tuotu esiin, että pyörä on ajoneuvo ja pyöräilijä on ajoneuvon kuljettaja. Jos pyöräilijä ajaa ajoradalla, häntä koskevat samat säännöt kuin autoja ja muita ajoneuvoja. Silloin ei ole väliä, kohtaavatko auto ja toinen auto, vai auto ja pyöräilijä, sanoo Liikenneturvan koulutusohjaaja Elias Ruutti.

Uudessa laissa vahvistetaan myös pyöräilijän oikeus polkea suojatietä pitkin tien yli.  

– On ollut hieman epäselvyyksiä siitä, että pyöräilijän pitäisi aina taluttaa pyörä suojatien yli. Näin ei ole, mutta väistämissäännöt tulee muistaa, Ruutti sanoo.

Eteen valkoista, taakse punaista  

Uuden lain mukaan pimeässä, hämärässä tai muuten heikossa näkyvyydessä myös pyörissä on nykyisin oltava vaalean etuvalon lisäksi punainen takavalo.

– Aiemmin riitti vaalea etuvalo, mutta nyt on oltava myös takana punainen valo. Valo voi olla kiinni pyörässä tai vaikka pyöräilijän repussa tai kypärässä, Ruutti kertoo.

Valojen lisäksi muita polkupyörän pakollisia varusteita ovat heijastimet eteen, taakse ja sivulle, soittokello ja toimivat jarrut.

Uusi tieliikennelaki puuttui henkilökuljetukseen. Pyörällä ei saa kuljettaa useampaa henkilöä, kuin mihin se on rakennettu. Jokaisella on oltava soveltuva istuin.

– Tarakka ei siis ole matkustajalle sopiva paikka. Lasta saa toki kuljettaa pyörällä oikeanlaisella istuimella. Aiemmin oli ikään ja painoon liittyviä rajoituksia, mutta niistä on luovuttu, Elias Ruutti kertoo.

Liikenneturvan Elias Ruutti muistuttaa jokaisen huolehtimaan omasta liikennekäyttäytymisestään. Vain siihen voi vaikuttaa, ei muiden tekemisiin liikenteessä.

Pyörätiet yksisuuntaisiksi

Kesäkuun alusta pyörätiet muuttuivat lähtökohtaisesti yksisuuntaisiksi. Jos pyörätie on kaksisuuntainen, se tulee merkitä lisäkilvellä. Lisäkilpien asentamisen siirtymäaika on seitsemän vuotta.

– Käytännössä siis pyöräteitä voi edelleen ajaa kahteen suuntaa, sillä lisäkilpien laittamiseen on annettu pitkä aika. Pyöräteiden muuttuminen yksisuuntaisiksi ohjaa tulevaisuuden liikennesuunnittelua ja pyöräilyn edistämistä, Ruutti toteaa.

Laki toi uutena katutyyppinä mukanaan pyöräkadun. Pyöräkadulla pyöräilijät määrittävät tahdin ja muut ajoneuvot antavat pyöräilijöille esteettömän kulun. Turussa ensimmäisen pyöräkatu tukee olemaan Vasaramäessä sijaitseva Kauppias Hammarin katu.  

Turussakin olevat pyöräkaista saivat uuden lain myötä oman liikennemerkin. Aiemmin pyöräkaista on merkitty ainoastaan katumaalauksin.

Uusi tieliikennelaki mahdollistaa yksisuuntaisella kadulla pyöräilyn molempiin suuntiin, mutta vain silloin, jos se on lisäkilvillä erikseen sallittu. Tällöin kiellettyä ajosuuntaa ja yksisuuntaista tietä osoittavien liikennemerkkien yhteydessä on polkupyörää kuvaava lisäkilpi ja teksti ”Ei koske”.

Pyöräilijän tienylityspaikka

Väistämissäännöt eivät muuttuneet, mutta uusi laki toi muutoksen pyörätien jatkeen merkitsemiseen. Jatkossa pyörätien jatkeen tiemerkintää käytetään vain, jos väistämisvelvollisuus ajorataa ylittäviä kohtaan on osoitettu liikennemerkillä. Pyörätien jatkeen merkintä tulee jatkossa helpottamaan ajojärjestyksen tulkitsemista.

– Pyörätien jatkeen merkitsemiseen on annettu kahden vuoden siirtymäaika eli tänä aikana merkinnät eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla. Pyörätien jatkeita tulee näkymään, vaikka väistämisvelvollisuutta ei olisi merkitty. Tässä vaaditaan erityistä varovaisuutta, Elias Ruutti painottaa.

Niin kutsuttu pyöräsuojatie tuli lain myötä uutena ja se merkitään ”väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa” -liikennemerkillä korotettuun tienylityspaikkaan. Merkillä osoitetaan, että ajoneuvolla ja raitiovaunulla on väistettävä ajorataa pyörätien jatkeella ylittävää polkupyöräilijää.

Punaisen takavalon ei tarvitse olla kiinni pyörässä, vaan se voi olla esimerkiksi kypärässä.

Oma, järkevä liikennekäyttäytyminen on tärkeintä

Elias Ruutti muistuttaa tieliikennelain uudesta ennakointivelvollisuutta koskevasta pykälästä, jossa todetaan, että tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi.

– Kaikkein tärkeintä liikenteessä on oma järkevä toiminta ja valinnat. Vain omaan tekemiseen voi vaikuttaa, ja kun itse pitää kiinni liikennesäännöistä ja ennakoi, voi oma toiminta pelastaa tilanteen, vaikka joku muu liikenteessä hölmöileekin, Ruutti sanoo.

Kypärän käyttäminen ei tullut pakolliseksi uudessa laissa. Tieliikennelain mukaan polkupyöräilijän sekä polkupyörän kyydissä olevan matkustajan on ajon aikana yleensä käytettävä asianmukaista suojakypärää.

– Olisi toivottavaa, että kypärää käytetään, koska se on järkevää, eikä vain siksi että laki sen velvoittaisi, Ruutti toteaa.

Hän itse pyöräilee työmatkansa Kärsämäestä Turun keskustassa sijaitsevalle toimistolle lähes päivittäin.

– Olen asunut Turussa koko ikäni ja pyöräillyt paljon lapsesta asti. Turussa on aina ollut hyvät pyöräilyedellytykset ja ne ovat vuosien mittaan parantuneet ja tulevat tulevaisuudessa varmasti parantumaan entisestään.

– Turvallisuusnäkökulmasta en näe Turussa suuria vaaranpaikkoja. Hyvällä liikennekäyttäytymisellä pystytään paikkaamaan infrastruktuurissa olevia puutteita, mutta jos kuljettaja päättää tehdä turvallisuuden kannalta huonoja valintoja, ovat liikenneympäristön toimintamahdollisuudet varsin rajalliset, Elias Ruutti toteaa.