Turun ensimmäisen Asukasbudjetin äänestysvaihe on loppusuoralla. Asukkaita äänestämisessä tukevat hanketyöntekijät ja osallisuuden erityisasiantuntija kertovat, millaista palautetta Asukasbudjetista on tullut ja miksi äänestykseen osallistuminen kannattaa.

Selaa suunnitelmia ja äänestä

Tukea äänestämiseen

Tänä vuonna 13 vuotta täyttävillä ja sitä vanhemmilla turkulaisilla on syyskuun 30. päivään asti aikaa äänestää, miten miljoona euroa käytetään. Äänestettävät kohteet ovat peräisin asukkaiden viime keväänä tekemistä ehdotuksista.

– Asukasbudjetti eli Turun osallistuvan budjetoinnin malli eroaa monien muiden kaupunkien osallistuvasta budjetoinnista siinä, ettei raha ole niin sanottua ylimääräistä projektirahaa. Voittaneet suunnitelmat toteutetaan toimialojen perusbudjettien sisällä. Asukkaat päättävät siis aidosti, mihin yhteisiä verovaroja käytetään. Se on todella radikaalia, hehkuttaa osallisuuden erityisasiantuntija Anri Niskala Turun kaupungilta.

Äänestäminen tapahtuu Asukasbudjetin verkkosivuilla osoitteessa asukasbudjetti.turku.fi. Tuettua äänestämistä toteutetaan Turun kirjastoissa sekä Kauppatorin ja Skanssin Monitoreissa. Lisäksi Niskalalle voi esittää pyyntöjä henkilökohtaisesta äänestystuesta.

Asukasbudjetista löytyy suunnitelmia moneen makuun

Asukasbudjetti on otettu Turussa hyvin vastaan. Toimintamalli on kuitenkin uusi, joten asian tutuksi tekeminen vaatii ponnistelua. Järjestöt kertovat äänestysmahdollisuudesta eri suuralueiden asukkaille. Samalla ne tarjoavat apua niille, joilla on haasteita käyttää digitaalisia palveluita.

Pansiossa toimintakeskus Me-talon isäntä Miika Neulaniemi Fingerroosin säätiöstä on keskustellut lähes päivittäin pansiolaisten kanssa Asukasbudjetista ja siitä, miten ainutlaatuinen vaikuttamismahdollisuus tämä on. Tiedon jakamisen lisäksi hän auttaa äänestyssivustolle kirjautumisessa ja siellä äänestämisessä.

– Asukkaat ovat olleet iloisia, että niinkin paljon rahaa satsataan heidän asuinalueeseensa. Ihmiset, jotka eivät käytä älylaitteita, ovat jääneet eniten toiminnan ulkopuolelle. Ne, jotka ovat pystyneet äänestämään, ovat löytäneet Asukasbudjetin suunnitelmista monia hyviä vaihtoehtoja, kertoo Neulaniemi.

Neulaniemen havaintojen mukaan vahvan tunnistautumisen vaativa ja monivaiheinen äänestystapa on koettu hieman haastavaksi.

Uusi toimintamalli tulee vähitellen tutuksi

Varissuo-Lausteen asukkaita äänestämisessä tukeva Annika Dolgov Syörään Yhressä -yhteisöruokailuhankkeesta tunnistaa samat haasteet. Hän on kohdannut tilanteita, joissa äänestäminen ei ole ollut mahdollista esimerkiksi verkkopankkitunnusten puuttumisen vuoksi.

– Asukasbudjetti on saanut myös myönteistä palautetta muutamilta kävijöiltämme. Silti valtaosa ei ole oikein kokenut tätä omaksi jutukseen. Uskon, että vieroksuminen liittyy osittain siihen, ettei Asukasbudjetin perusideaa ole vielä ehditty sisäistää, harmittelee Dolgov ja jatkaa:

– Monia ei myöskään kiinnosta käydä keskustelua oman asuinalueensa kehittämisestä, kun omasta arjesta selviäminen korona-aikana on tarpeeksi haasteellista. Asukasbudjetti onkin vaatinut meiltä todella vahvaa tukea asukkaille, jotta he kiinnostuisivat osallistumaan.

Äänestystuloksella on pitkäaikaisia vaikutuksia

Äänestystuloksella tulee olemaan suuri merkitys asuinalueiden kehitykseen lähivuosina. Dolgov arvelee, että tämän vuoden tulos voi vaikuttaa myös asukkaiden innokkuuteen osallistua jatkossa.

– Jos jokin asiakkaitamme koskettava ehdotus, kuten ”Lausteen Lähiötuvalle työntekijä”, menisi läpi, asukkaiden olisi seuraavina vuosina helpompi lähteä ideoimaan ehdotuksia ja äänestämään Asukasbudjetissa.

Me-talo on mukana kahdessa Pansio-Jyrkkälän suunnitelmassa. Neulaniemi laati ehdotuksia Me-talon kävijöiden palautteen perusteella. Hän kokee, että Asukasbudjetti on yllättävän suora tapa vaikuttaa asuinalueensa toimintaan.

– Suunnitelmat ”metsäolkkari sisätiloihin” ja ”maksutonta harrastustoimintaa lapsille Me-talolla” vastaavat Me-talon toiminnassa tunnistettuihin asukkaiden tarpeisiin. Toiveenamme on pystyä tarjoamaan uudenlaista sosiaalista kuntoutusta vähäosaisille sekä jatkaa lasten harrastustoiminnan ja koulunkäynnin tukemista paremmilla resursseilla.

Palautetta on saatu laidasta laitaan

Vahvalle tunnistautumiselle on äänestämisessä vankat perusteensa, mutta käytettävyyteen liittyvä palaute huomioidaan sivuston kehittämisessä.

– Muiden kaupunkien tapaan äänestys haluttiin toteuttaa Turussa pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteen avulla, jotta äänestystulos olisi luotettava. Koululaiset tunnistautuvat kouluissa jo muutenkin käytössä olevan OPAS-tunnistautumisen kautta, Anri Niskala vastaa palautteeseen.

Turun kaupungin palautepalvelun kautta saatu kiitos kiteyttää Niskalan mukaan koko Asukasbudjetin ajatuksen:

– Asukasbudjetti on todella hieno idea. Sen lisäksi, että on kiva päästä suoraan mukaan päätöksentekoprosessiin, ehdotuksiin perehtyminen tuo varmasti monelle ilmi erilaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia.