Laki digitaalisten palvelujen saavutettavuudesta eli ns. saavutettavuuslaki koskee kaikkia Turun kaupungin verkko- ja digipalveluja sisältöineen 23.9.2020 lähtien. Tämä tarkoittaa, että kaikki verkosta löytyvä pitää olla käytettävissä esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Saavutettavuusvaateet aikatauluineen perustuvat lakiin digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, joka tuli voimaan 1.4.2019. Mobiilisovellusten osalta ratkaiseva ajankohta on 30.6.2021.

Koronatilanne on osoittanut, miten olennaisia digitaaliset kanavat ovat. Esimerkiksi ainoastaan näppäimistöä käyttävä asukas on yhtä lailla oikeutettu käyttämään itsenäisesti kaupungin verkko- ja digitaalisia palveluja.

Helpoimmin saavutettavuus näkyy digitaalisten palvelujen visuaalisessa ilmeessä. Lain taustalla olevat WCAG 2.1 -standardit edellyttävät, että palveluissa käytettävissä väreissä on riittävät kontrastit. Esimerkiksi turku.fi:ssä, Varaamo- ja Kerrokantasi-palveluissa asia on varmistettu niin, että tarjolla on myös erillinen kontrastinäppäin, jolla palvelun värimaailma muuttuu mustavalkoiseksi. Riittävät kontrastit auttavat meitä kaikkia esimerkiksi kirkkaassa auringonpaisteessa kännykän ruutua tuijottaessamme.

Jokainen voi myös itse testata, miten eri palvelut toimivat näppäimistöllä ilman hiirtä liikkuen. Turku.fi:ssä käyttäjä näkee mustan kehyksen siinä ruudun kohdassa, jossa kursori parhaillaan on.

Saavutettavuusseloste kertoo palvelun toimivuuden

Julkishallinnon verkossa julkaistusta palvelusta pitää löytyä 23.9.2020 lähtien saavutettavuusseloste, jossa kerrotaan, miten palvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset niin sisältöjen kuin toiminnallisuuksien osalta.

Ulkopuoliset saavutettavuusasiantuntijat ovat arvioineet kaupungin verkko- ja digipalveluja. Näiden raporttien pohjalta suunnitellaan korjaukset ja niiden toteutusaikataulut, jotka kerrotaan saavutettavuusselosteessa.

Syyskuun puolivälissä Turun verkko- ja digipalveluista noin 63 % löytyy saavutettavuusseloste. Yleensä saavutettavuusseloste löytyy verkkopalvelun alaosasta niin sanotusta footerista.

Yleisin syy selosteen puutteelle on, että palvelu on useamman kunnan yhdessä käyttämä toteutus, eikä toimittaja ole vielä ennättänyt tehdä tai asentaa viimeisimpiä korjauksia, joiden yhteydessä selostekin julkaistaan.

Selosteesta löytyvät myös kanavat vaihtoehtoisiin asiointitapoihin tai, mitä reittiä saavuttamattomat tiedot saa käyttöönsä, sekä mahdollisuus antaa palautetta havaituista saavutettavuusongelmista.

Esimerkkinä turku.fi:n saavutettavuusseloste

Saavutettavat sisällöt edellyttävät uudenlaisia työtapoja

Erityisesti verkkosivustojen osalta suurin saavutettavuustyö liittyy sisältöihin liitetiedostoineen. Kaupungin työntekijät ovat opetelleet uusia työskentelytapoja, jotta verkosta löytyvät kuvat, lomakkeet ja erityisesti tiedostot olisivat varmasti kaikkien käytettävissä. Yleisten toimisto-ohjelmien omat työkalut ohjaavat hyvin saavutettavuuden varmistamiseen.

Koronaviruksen takia saavutettavuuden tila ei ole vielä niin erinomainen kuin on ollut tavoitteena, sillä poikkeustilanteessa resurssit on tarvittu toisaalla. Työ jatkuu kuitenkin aktiivisesti joka päivä.

Sisällön osalta työllistävin kokonaisuus ovat videoiden tekstitykset. Lain mukaan niin verkkopalvelussa kuin esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa 23.9. lähtien julkaistuista videoista pitää löytyä tekstitykset 14 vuorokauden kuluessa.

Verkko- ja digipalvelujen saavutettavuus ei ole kertaluonteinen projekti vaan se on uusi tapa toimia, jotta kaupungin palvelut ja verkkosisällöt ovat varmuudella jatkossa kaikkein käytettävissä itsenäisesti.

Lähettäkää aktiivisesti palautetta, jotta palvelujen ja sisältöjen saavutettavuus saadaan varmasti kaikkia palvelevaksi.

Saavutettavuus kaupungin palautepalvelussa (linkki vie toiseen palveluun)