Kauppahallin vieressä suoritetaan 5.–19.10.2020 Turun kaupungin Tilapalveluiden tilaama tutkimuskaivuu. Kaivuu tehdään osana Kauppahallin perustusten kuntotutkimusta.

Tilaaja: Turun kaupunki, Tilapalvelut

Kaivuu-urakka: Kaarea Oy.

Perustusten kuntotutkimus: SM Maanpää Oy

Kaivuun museoalinen valvonta ja tutkimus: Muuritutkimus Oy

Kauppahallin seinustan viereen tehdään molemmin puolin kaksi tutkimuskuoppaa, jotka ovat syvyydeltään 2 – 2,5 metriä.

Koska kaivuualue sijaitsee keskustan muinaismuistoalueella, tutkimuskuoppien kaivuuta valvotaan myös mahdollisten muinaisjäännösten ja esinelöytöjen varalta.

Kaivuun ajan on poissa käytöstä neljä autopaikkaa. Kuopat eivät estä pääsyä Kauppahalliin, mutta ne voivat rajoittaa liikkumista parkkialueella sekä Kauppahallin ja KOP-kolmion välissä. Kuopat aidataan.

Jos tutkimuksissa ilmenee tarvetta lisätöihin, kaivuutyöaikaa voidaan pidentää enintään kahdella viikolla.

Tutkimusten päätyttyä kuopat täytetään ja päällystys ennallistetaan.