Turku ottaa käyttöön tekoälyä käyttävän neuvontabotin koronaohjeistuksen levittämisessä. Åbot-neuvontabotti tarjoaa koronaohjeistusta kaikilla tärkeimmillä Turussa käytetyillä kielillä. Neuvontabotti tulee käyttöön tiistaina 29.9. kello 9.00.

Turun kaupunki ottaa käyttöön tekoälyä käyttävän neuvontabotin koronaohjeistuksen levittämisessä. Åbot-neuvontabotin tarkoitus on varmistaa, että Turun kaupungin voimassa oleva koronaohjeistus on löydettävissä kaikilla tärkeimmillä Turussa käytetyillä kielillä  

Turun väestöstä yli 11 % on äidinkieleltään muita kuin suomen- tai ruotsinkielisiä, ja Varsinais-Suomen alueella puhutaan lähes 120 eri kieltä. Jotta korona (COVID-19)-epidemian hallinnassa onnistuttaisiin, on kriittistä, että näillä henkilöillä on käytettävissään samat ajantasaiset tiedot ja ohjeistukset kuin suomenkielisillä. Koronaan liittyvät ohjeistukset kuitenkin muuttuvat nopeasti, ja reaaliaikainen kääntäminen näin monelle kielelle ei ole käytännössä mahdollista

Siksi syyskuussa 2020 otetaan pilottikäyttöön botti nimeltä Åbot, joka tekoälyn avulla mahdollistaa tiedon haun lähes sadalla kielellä. Palvelu tulkitsee kullakin kielellä esitetyt vapaamuotoiset kysymykset, ja etsii niihin virallisten ohjeiden mukaiset vastaukset.   

Sovelluksen tausta-aineistona on THL:n informaatio ja Turun hyvinvointitoimialan tuottama kaupunkikohtainen tieto.  Pilotin myöhemmissä vaiheissa selvitetään, voiko ohjeistusta laajentaa kattamaan koko Varsinais-Suomen alue.

Sovellusta on testattu ja opetettu syyskuun aikana, ja se avautuu kuntalaisten käyttöön tiistaina 29.9. kello 9

Käyttäjä esittää kysymyksenä tekoälysovellukselle nimettömästi, eikä sovellus tallenna tietoja, joiden perusteella käyttäjä voidaan tunnistaa. Esitetyt kysymyksen tallennetaan nimettöminä määräajaksi tietokantaan. Tietoja ei käytetä profilointiin eikä tunnistamiseen, mutta tietojen avulla voidaan kehittää sovelluksen tekoälyä. 

Åbot-neuvontabotti avautuu turku.fi-sivuston etusivulla kaikkien käytettäväksi automaattisesti samalla tavalla kuin yleisesti käytössä olevat chat-palvelut. Sitä voi käyttää myös suoraan osoitteessa https://covid.neuvola.com/turku.  

Turun kaupunki on tilannut tekoälysovelluksen Neuvo Oy Globalilta. Alkuvaiheessa tilaus koskee neljän kuukauden jaksoa, minkä aikana kokemusten perusteella päätetään tilauksen mahdollisesta jatkamisesta.