Hyppy tarinoihin -kirjanen avaa uusia näkökulmia kertomuksiin pienten lasten elämässä ja tarjoaa ideoita kertomuksien ja lukemisen maailmaan niin lapsiperheille kuin varhaiskasvattajille. Kirjanen julkaistaan kuudella eri kielellä.

Kaikki lapset tarvitsevat kirjallisuutta ja kertomuksia. Pienten lasten lastenkirjallisuushetket luovat pohjaa lukutaidolle ja sitä kautta koulumenestykselle tarjoten samalla lapselle rauhallisen läsnäolohetken aikuisen kanssa yhteisen teeman äärellä. Tutkimusten mukaan suomalaisten lukeminen on vähentynyt. Lisäksi useat tutkimukset osoittavat varhaislapsuuden lukukokemusten merkitystä lukemiseen sitoutumisessa ja lukijaksi kasvamisessa. 

Lapsille luku- ja tarinointihetket eivät tue vain lukutaidon kehittymistä, vaan lastenkirjallisuuden teemat ja lastenkirjallisuuden ympärille rakennettu lapsia kiinnostava toiminta antavat lapsille välineitä sosiaalis-emotionaaliseen kasvuun ja erilaisissa tilanteissa toimimiseen. Kertomukset puolestaan ovat lapsille luontainen tapa käsitellä ja oppia asioita sekä rakentaa muistojen kautta omaa identiteettiä. Monikielisten lasten kohdalla kirjallisuudesta kiinnostuminen tukee sekä ensi- että toisen kielen oppimista.  

Hyppy tarinoihin avaa uusia näkökulmia ja tarjoaa ideoita 

Hyppy Tarinoihin -kirjanen tarjoaa helposti toteutettavissa olevia toimintatapoja perheiden ja varhaiskasvatusryhmien käyttöön. Toimintatavoissa lastenkirjallisuutta ja kertomista lähestytään eri näkökulmista. Aina kertomisen ei tarvitse liittyä lastenkirjallisuuteen, vaan kertomuksia voi löytyä omasta arjesta tai lapsen ja perheen historiasta. Hyppy tarinoihin ilmestyy kuudella kielellä ja oppaassa on pyritty ottamaan huomioon useat kieliryhmät ja kulttuuriset erot esimerkiksi kertomisen roolin suhteen. 

Hyppy tarinoihin on usean asiantuntijaorganisaation ja hankkeen yhteisponnistus kirjallisuuden ja kertomusten viemiseksi erilaisiin perheisiin ja lapsiryhmiin. Yhteinen nimittäjä kirjasen kehittäjille on Erasmus+-rahoitteinen Open the Door for Reading -hanke. Siinä hanketoimijat Brysselistä, Milanosta, Götebogista ja Turusta jakoivat ja edelleen kehittivät pienten lasten lukemiseen ja lastenkirjallisuuden käyttöön liittyviä hyviä käytänteitä. Hyppy Tarinoihin -kirjanen on hankkeen lopputuotoksena syntyneen manuaalin suomalainen versio. Suomesta Open the Door for Reading -asiantuntijaryhmässä toimivat ja kirjasta kehittivät Juli-Anna AerilaLeena HiltunenSanna Hernelahti ja Laura Luukkonen.  

Sisällön kehittämisessä ovat olleet mukana paitsi hankkeen toimijat, Turun yliopisto, IKI-hanke, Turun kaupunginkirjasto ja Turun kaupunki, myös syksyllä 2019 järjestetyn Hyppy Tarinoihin -tapahtumaan osallistuneet lasten ja lastenkirjallisuuden parissa työskentelevät ammattilaiset. Näin uskomme kirjasen löytävän käyttäjänsä eri sektoreilta. 

Hyppy Tarinoihin -kirjasen printtiversiota on saatavilla Turun kaupunginkirjastosta lokakuun alusta. Lisäksi Turun kaupunki jakaa kirjasta pienten lasten perheille neuvolan kautta sekä päiväkotien henkilökunnalle. Sähköinen versio on ladattavissa sekä Turun kaupungin että Turun yliopiston sivuilta.