Kauppatorin uudistaminen on edennyt aikataulun mukaisesti, ja torialue on pääosin valmis vuoden ensi vuoden loppuun mennessä. Pintarakenteiden, paviljonkirakennusten ja toria ympäröivien katujen rakentamiskustannukset ovat jäämässä arvioitua pienemmiksi. Samalla varaudutaan mahdollisen raitiotien rakentamiseen.

Toriparkin rakentaminen Turun kauppatorin alle on hyvässä vauhdissa. Samaan aikaan torialueella tehdään töitä Kauppatorin pintarakenteiden, kalusteiden ja varusteiden sekä paviljonkirakennusten ja toria ympäröivien katujen rakentamiseksi, jotka kuuluvat kaupungin toteutettaviin töihin. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kaupungin osuus toteutuu noin 2 miljoonaa euroa alle hankkeeseen varatun määrärahan. Määrärahavaraus on n. 31,5 miljoonaa euroa ja suunnitellun kokonaisuuden toteuttamisarvio on tällä hetkellä n. 29,5 miljoonaa euroa.

Kustannussäästöjä on saavutettu tarkalla kustannusohjauksella, josta esimerkkinä on korkealaatuisten torikivien hankinta, jossa säästöä syntyi lähes 30 % eli 0,5 miljoonaa euroa. Torikivien kuljetuksesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt kompensoidaan täysin kuljetuksen toteuttavan Oy Kuehne+Nagel Ltd:n toimesta.

Kauppatorin rakentamisen yhteydessä vahvistetaan Kauppiaskadun rakenteita noin 2,7 miljoonalla eurolla kadun alle sijoittuvien liiketilojen ja mahdollisen tulevaisuudessa käynnistyvän raitiotieliikenteen johdosta.

Toriparkki-hankkeeseen liittyen maanalaisia tiloja on toteutumassa myös toria ympäröivien katujen alle. Tämän vuoksi kaupunki varautuu toteuttamaan kadunalaisten maanalaisten tilojen ja katujen rajapintaan rakenteita, joilla hallitaan painuvan ja painumattoman rakenteen painumaerot. Tästä arvioidaan syntyvän, maanalaisten tilojen laajuudesta riippuen, noin 2,3 miljoonan euron kustannukset.

Torin ympäristöön toteutettavien maanalaisten tilojen johdosta tehtävät painumahallintaratkaisut ja raitiotiehen varautumiseen liittyvät rakenteiden vahvistukset, yhteensä noin 5 miljoonaa euroa, eivät sisälly kauppatori kokonaisuuden toteuttamisarvioon.

Toriparkki avataan joulukuussa 2020, jolloin torin pinta on vielä keskeneräinen. Kulkuyhteydet rakenteilla olevien toripaviljonkien kautta toteutetaan väliaikaisina ratkaisuina ja pinnat valmistuvat lopulliseen muotoonsa kaupungille kuuluvien torin pintatöiden edetessä. Toripaviljongit valmistuvat keväällä 2021 ja ovat käyttöönotettavissa vuoden 2021 aikana. Torialue on pääosin valmis vuoden 2021 loppuun mennessä. Toria ympäröivien katujen ja torin viimeistelyjen osalta töitä tehdään vielä vuoden 2022 aikana.