Turun museokeskus on julkaissut Veli Pekka Toropaisen uutuusteoksen 13 pyöveliä – Päätöntä menoa 1600-luvun Turussa. Kirja valottaa turkulaista elämänmenoa kolmentoista pyövelin kautta heidän kertoessaan työtehtävistään ja elämästään.

Julkaisu on myynnissä

  • Apteekkimuseossa ja Qwenselin talossa, Biologisessa museossa, Luostarinmäellä, Turun linnassa sekä WAMissa
  • Kansallisessa Kirjakaupassa ja verkkokaupassa

Veli Pekka Toropainen on aiemmin kirjoittanut suuren suosion saaneen 39 tarinaa 1600-luvun turkulaisnaisista -teoksen ja nyt saman aikakauden elämää tarkastellaan pyöveleiden toiminnan kautta. Mestauskertomusten lisäksi teoksessa on 39 tuomitun tarinat. Nämä kaikki perustuvat osittain sanatarkasti 1600-luvun oikeuspöytäkirjoihin.

Pyöveli oli aikoinaan tärkeä henkilö osana lakia ja yhteiskuntaa. Häntä kutsuttiin virallisissa asiakirjoissa myös mestarismieheksi ja skarprättariksi, mutta kansa käytti nimeä pyöveli. Rangaistusten tarkoitus oli toimia pelotteena ja saada ihmiset välttämään tekoja, joista seurasi esimerkiksi hirttäminen, mestaaminen, teilaaminen, roviolla polttaminen, siunaamattomaan maahan hautaaminen tai vaikkapa tuhkana tuuleen kylväminen.

”Uralleni sattui vuonna 1639 myös ruttoepidemia, joka teetti paljon töitä. Raati ilmoitti porvaristolle, että koska Jumala varotoimista huolimatta oli lähettänyt ruoskansa kurittamaan kaupunkilaisia levittämällä ruton Turkuun, kiellettiin kaikkia seurustelemasta sairaiden kanssa, jotta tauti ei leviäisi. Maaherra myös määräsi, että uppiniskaiset, sairastuneiden kanssa seurustelevat miehet saisin mestata ja naiset saisin ruoskia sekä karkottaa kaupungista.”
Mestarismies, pyöveli Bertil Mästerman epidemian hoidosta 1600-luvulla.

Varkauksiin, uskottomuuksiin ja lapsenmurhiin johtaneiden tekojen taustat tulevat hyvin ilmi. Oikeudessa kuultiin lukemattomia todistajia, jotka kuvailivat tapahtumia tarkasti tai kuulopuheiden perusteella. Rikoksille löytyi yleensä runsaasti todistajia kaupunkiasutuksen ollessa tiivistä ja tavallisuudesta poikkeavat äänet saivat ihmiset valppaiksi. Laajojen todistajakertomusten kautta aukeaa mielenkiintoinen ikkuna kaupunkiyhteisön jokapäiväiseen elämään. Tapahtumat ovat monipolvisia ja meno on välillä aika päätöntä.

Veli Pekka Toropainen: 13 pyöveliä – Päätöntä menoa 1600-luvun Turussa.
Turun museokeskuksen julkaisuja 86, ISBN 978-951-595-216-5, ISSN 1797-9641. Ovh 25 €.