Ruiskatu 8:n kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen tutkimustulosten ja rakennuksessa tehtyjen toimenpiteiden perusteella tilojen turvalliselle käytölle ei ole estettä. Valmistunut lopullinen selvitys rakennuksen kunnon ja korjaustoimenpiteiden riittävyydestä vahvistaa, että Ruiskatu 8:a voidaan hyödyntää väistötilakäytössä seuraavat kymmenen vuotta, kunhan seurantamittauksia tehdään säännöllisesti.

Heräsikö kysyttävää?

Mahdollisissa kysymyksissä suosittelemme ensisijaisesti käyttämään Turun kaupungin palautepalvelua. Sivustolla ”Mitä palaute koskee” -kenttään tulee valita ”Sisäilma-asiat”.

Selvitys on osa kuntotutkimusraporttia, ja sen toteutti FCG Finnish Consulting Group Oy:n rakennusterveysasiantuntija tiimeineen. Kun rakennuksen peruskorjauksen toimenpiteet saadaan tehtyä, selvityksen mukaan tiloja voidaan hyödyntää väistötilakäytössä seuraavat kymmenen vuotta.

Selvityksen tarkoituksena oli varmistaa, että rakennuksen sisäilmaa mahdollisesti heikentävät tekijät on tunnistettu ja korjauksiin on laadittu tarvittavat korjaussuunnitelmat. Korjaustoimenpiteiden tavoitteena oli taata turvalliset ja terveelliset tilat käyttäjille koko väistötilakäytön ajaksi.

Ruiskatu 8:n kiinteistöä käyttävät tällä hetkellä Luolavuoren alakoulu (1.–3. kerros) sekä Turun ammatti-instituutin suomen- ja ruotsinkielisten liiketoiminnan alojen opiskelijat (4.–5. kerros). 

Tietoa aiemmin tehdyistä tutkimuksista ja toimenpiteistä on koottu verkkouutiseen ja Ruiskatu 8 väistötilan sivuille

Tehdyt ja tulevat korjaustoimenpiteet 

Yhtenä isona toimenpiteenä Ruiskatu 8:n kiinteistössä oli rakennuksen rakenteen ilmatiiveyttä parantavat tiivistyskorjaukset, joiden tarkoituksena on estää mahdollisten epäpuhtauksien kulkeutuminen rakenteista sisäilmaan. Korjausurakan aikana työn laatu varmistettiin merkkiainekokeilla, ja rakenteiden tiiveys täyttää asetetun tiiveysluokan vaatimukset. Lisäksi käytön aikana tullaan tekemään säännöllisiä tiiveysmittauksia pistokoeluontoisesti ja tarkastamaan rakenneliittymät aistinvaraisesti vuosittain. 

Rakennuksen ilmanvaihtoa parannettiin uusimalla tuloilmakoneita ja lisäämällä tilakohtaisia koneita. Kiinteistöstä on myös laadittu vaaditut mittaus- ja säätöpöytäkirjat.

Muita selvityksessä huomioituja sisäilmanlaatua parantavia toimenpiteitä olivat  

  • rakennuksen ulkopuolisen kosteusrasituksen vähentäminen, 

  • vaurioituneiden materiaalien poistaminen ja vaihtaminen uusiin tiettyjen rakenneosien osalta, 

  • paikallisten kosteusvaurioiden (mm. märkätilat 177 ja 307 sekä tila 266) korjaaminen,  

  • julkisivun elementtisaumojen, ikkunarakenteiden vesi- ja suojapeltien ja kotelorakenteiden uusiminen,  

  • pääsisäänkäynnin katoksen korjaaminen, vesikaton korjaukset, WC-tilojen alakattojen purkaminen asbestipurkutyönä ja uusiminen sekä muilta osin alakattojen korjaaminen vaaditussa laajuudessa ja

  • luokkatilojen akustiikkalevyjen uusinta sekä muutamassa tilassa akustiikkalevyjen villapintojen sidonta-ainekäsittely. 

Selvitykseen on kirjattu rakennuksen käytönaikaisia laadunvarmistustoimenpiteitä, joita ovat tiivistyskorjausten laadunvalvontaan liittyvät säännölliset tiiveysmittaukset, kuitunäytteenotto laskeumanäytteillä keväällä 2021 sekä liikuntasalin alakaton yläpuolisen rakenteen puhdistus- ja korjaustoimenpiteet. Myös sisäilmastokyselyn teettämistä suositeltiin yhtenä seurantatoimenpiteenä. 

Ruokalan osalta tilanne on edelleen se, että tila on pois käytöstä lukuvuoden 2020–21. Ruokalatila on alipaineistettu, ja se tullaan korjaamaan erillisen suunnitelman mukaisesti kesällä 2021.

Aiheeseen liittyvät raportit

Asiasanat: