Blue Industry Park on yksi Turun kaupungin elinkeinopolitiikan lähivuosien tärkeimmistä hankkeista. Siitä tavoitellaan Euroopan mittakaavassa johtavaa meriteollisuuden tuotanto- ja innovaatiokeskittymää. Blue Industry Parkin tehtävänä on vastata Turun seudun meri- ja valmistavan teknologiateollisuuden kasvutarpeisiin sekä edistää alan tulevaisuuden kilpailukykyä.

Kaupungin omistamalle Meyer Turun telakkatonttiin rajoittuvalle 55 ha alueelle tavoitellaan Blue Industry Park -konseptin mukaisesti 240 000 kem2 toimitilaa, 100 uutta yritystä ja 10 000 työntekijää. Tavoitteena on alueen asemakaavojen saattaminen uusia tarpeita vastaavaksi ja alueen kehittäminen meriteollisuuden käyttötarkoituksia vastaavaksi.

Blue Industry Park Oy esitetään perustettavaksi kaupungin 100 % omistamaksi strategiseksi yhtiöksi. Yhtiö toteutetaan Turun kaupungin, Turku Science Park Oy:n, Turun Teknologia- ja Tiedepuisto Oy:n ja perustettavan Blue Industry Park Oy:n yhteishankkeena. Blue Industry Park Oy perustetaan muuttamalla liiketoimintansa päättäneen Turun Rakennustekniikka Oy:n toiminimi ja yhtiöjärjestys vastaamaan tarkoitusta.

Blue Industry Park Oy:n on tarkoitus tukeutua toimintansa käynnistymisen jälkeen operatiivisesti Turun Teknologia- ja Tiedepuisto Oy:n ja Turku Science Park Oy:n organisaatioihin siten, että tarkoitusta varten yhtiöiden välille solmitaan erillinen palvelusopimus. Lähtökohtaisesti kaupungin investoinnit suuntautuvat infrastruktuuriin ja muu rakennettu kokonaisuus toteutuu ensisijaisesti yksityisellä rahoituksella.