Neuvotteluissa on löydetty 4 milj. euron säästöt tilapäisin toimenpitein. Kaupunginjohtaja Minna Arve esittää maanantaina 12.10. kokoontuvalle Turun kaupunginhallitukselle henkilöstön etuihin kohdistuvia säästöjä, sijaisten käytön aikaisempaa tiukempaa harkintaa sekä vain kaupungin johdon lomauttamista. Muuta henkilöstöä ei ehdoteta lomautettavaksi. 

Turun kaupungin yt-neuvottelut aloitettiin 17.9., koska vuoden 2020 taloudellinen tilanne on heikentynyt koronan takia merkittävästi. Vuosikate on vajoamassa 17,4 miljoonaa alijäämäiseksi. Summasta henkilöstömenojen sopeuttamistarve määriteltiin 7,2 miljoonaksi euroksi. Neuvottelut pääsopijajärjestöjen kanssa päättyivät keskiviikkona 7.10. 

Neuvotteluissa on löydetty tilapäisiä säästöjä hieman yli neljän miljoonan edestä, joten henkilöstömenoista säästettävää jäi vielä yli kolme miljoonaa euroa.  

– Kuultuani neuvotteluissa järjestöjen edustajia en ole esittämässä kaupunginhallitukselle koko henkilöstön lomautuksia - tässä tilanteessa niillä olisi ollut liian suuri vaikutus henkilöstön hyvinvointiin ja palveluiden tuottamiseen kuntalaisille, sanoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.  

Sen sijaan kaupunginjohtaja Arve esittää Turun kaupungin johtoa koskevia kahden viikon lomautuksia joulukuulle 2020. Johto tarkoittaa kaupunginjohtajaa ja toimialojen johtoryhmien jäseniä sekä konsernihallinnon palvelualueiden sekä yksiköiden johtajia. Näitä henkilöitä on kaupungilla yhteensä 57. Lomautuksissa huomioidaan jo pidetyt talkoovapaat. 

Muita keinoja säästöiksi kaupunginjohtajan esityksessä ovat henkilöstön virkistysrahan tilapäinen leikkaus, koulutus-, matka-, edustus- ja palvelukulujen leikkaus tälle vuodelle, lounastuesta luopuminen muissa kuin hoitolaitoksissa ja rekrytointien ja sijaistuksien aikaisempaa tiukempi harkinta.  

– Esitän myös, että käynnistämme selvityksen säästöjen löytämiseksi myös pysyvästi, koska tiedämme kuntatalouden haastavan tilanteen jatkuvan, sanoo kaupunginjohtaja Minna Arve.  

Säästökohteiden etsinnässä on hyödynnetty ja hyödynnetään edelleen Turun kaupungin henkilöstöltä tulleita säästöideoita, joita on jo lähes 600. 

Turun kaupunki halusi yt-neuvotteluissa hakea vaihtoehtoja koko henkilöstön lomautuksille. Jo aiemmin oli linjattu, että koronatyössä koville joutuneet hoito- ja opetustyön ammattilaiset rajataan lomautusuhan alta pois. 

– Yhteistoimintaneuvottelut herättävät aina huolta, ja prosessi kuormittaa kaikkia muutenkin haastavassa ajassa. Olemme yrittäneet etsiä kaikki käytettävissä olevat keinot säästöjen löytämiseksi, jotta mahdolliset lomautukset voitaisiin rajata mahdollisimman pienelle joukolle. Joustamalla kaikki pienesti voimme välttää suuremman haitan, kaupunginjohtaja Arve sanoo. 

Kaupunginjohtaja käynnisti yt-menettelyn kaupunginhallituksen 14.9. tekemän päätöksen mukaisesti. Päätöksessä kaupunginjohtaja valtuutettiin käynnistämään tarvittavat toimenpiteet kasvun tukemiseksi, käynnistämään tarvittavat toimenpiteet sopeuttavien toimenpiteiden arvioimiseksi ja uusien tunnistamiseksi, arvioimaan nykyiset henkilöstösuunnitelmat uudelleen ja käynnistämään tarvittavat toimenpiteet kaupungin välittömästi taloudellista asemaa parantavien toimenpiteiden toteuttamiseksi siten, että vuosikate pysyy positiivisena. 

Turun kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtaja Minna Arveen yt-esitystä maanantaina 12.10. kello 16 kokoontuvassa kokouksessa. Päätöksestä tiedotetaan heti kokouksen jälkeen. Kaupunginhallituksen päätöksen toimeenpanoa käsitellään Turun kaupungin yt-toimikunnassa tiistaina 13.10.

Asiasanat: