Wäinö Aaltosen koulussa järjestettiin 7.10. työpaja, jossa Mieli ry:n kouluttajat pitivät videotykin välityksellä etätyöpajat kaikille luokka-asteille mielen hyvinvoinnin tukemisesta.  Hyvän mielen teemapäivässä oli mukana yhteensä 18 luokkaa. 

Omien luokkiensa kanssa osallistuivat myös opettajat Mikael Nylund, Katariina Suomala ja Pia Juhola. He pitivät tilaisuutta erittäin onnistuneena. 
- Saimme todella hyvät materiaalit etukäteen ja pystyimme valmistautumaan hyvin. Eri ikäluokat oli myös tehtävissä huomioitu hienosti.

Aluksi yhteisessä Teams-osuudessa Mieli ry:n kouluttajat kertoivat, kuinka mielenterveystaidot ovat kansalaistaitoja ja voimavara. Alustuksessa käsiteltiin myös itsetuntemusta sekä tunne- ja kaveritaitoja. 
- Aikaisemmin on yleisesti pohdittu sitä, millaisessa oppimisympäristössä lapsen on paras olla. Nyt keskityttiin siihen, millainen oppija kukin on. Se oli virkistävää, Nylund sanoo.

Koululaisetkin pitivät työpajoista

Vaihtelua normaaliin kouluarkeen tuonut tilaisuus oli myös lasten mieleen. Päivän aikana paneuduttiin itsetuntemukseen ja erilaisiin temperamentteihin sekä siihen, miten ne vaikuttavat oppimiseen. Suomala ja Juhola toteavat, että joitain lapsia luokassa häiritsevät asiat, kuten häly, eivät välttämättä vaikuta kaikkiin oppilaihin samalla tavalla.
- Lapset puhuvat mielellään itsestään ja pohtivat eri asioita. Lisäksi nyt käsiteltiin muutakin kuin koulun sääntöjä, tai miten leikitään. Eli millainen kukin itse on. Itsetuntemus oli monille uusi juttu, Nylund jatkaa.

Eräässä temperamenttiin liittyvässä tehtävässä luokan oppilaat leikkasivat ja värittivät itselleen kirjanmerkin, josta kaikilla tuli omannäköisensä. Nylundin mielestä tehtävässä hyvää oli mm. se, että kukaan ei verrannut omaa työtään toisten töihin. Kaikki hyväksyivät sen, että jokaisella oli erilainen kirjanmerkki. Lapsille oli lisäksi mukavaa nähdä, että opettajakin teki oman merkin.
- Jonkinlainen syvempi ymmärrys iskostui tässä varmasti oppilaisiin. Olemme kaikki erilaisia ja se on ok.

Hyvät koulutukset ovat kuin lottovoittoja

Nylund, Suomala ja Juhola kiittelivät kaikki onnistunutta teemapäivää ja sitä, että tilaisuuteen oli nykyisessä taloudellisessa tilanteessa mahdollista osallistua. Heidän mielestään etäkoulutuksia ja muita vastaavia tilaisuuksia kannattaisi jatkossakin järjestää.
- Kenties juuri etätilaisuus mahdollisti taloudellisesti sen, että saimme näin hyvät kouluttajat isolle joukolle ja todella hyvät materiaalit myös jatkossa hyödynnettäväksi. Tämä oli opettajalle kuin lottovoitto. 

Alakoulujen opettajille on tulossa syyskaudella 2020 lisää erilaisia mielen hyvinvointia käsitteleviä koulutuksia. Koulutukset järjestää Syrjäytymisen ehkäisemisen painopistealue (osa Smart & Wise Turku -kärkihanketta) yhteistyössä Mieli ry:n kanssa.

Lisätiedot koulutuksista: Projektipäällikkö Mari Kontio, puh. 040 141 8455

Lisätiedot syrjäytymisen ehkäisemisestä.

Teksti: Maria Vakkamaa, kuva Pixabay