Kaupunkiympäristölautakunta kokoontuu tiistaina 20.10. Satava-Kakskerran osayleiskaava tulee käsittellyn pöydältä. Uutena asiana esillä mm. rakennusvalvontapäällikön viran täyttäminen.

Rakennusvalvontapäällikön viran täyttäminen

Rakennusvalvontapäällikön virka on ollut julkisesti haettavana. Määräaikaan virkaan haki 5 henkilöä, joista 3 täytti viran kelpoisuusvaatimukset. Kaikki kolme haastateltiin. Haastattelujen ja soveltuvuusarvioinnin perusteella toimialajohtaja päättänyt, että virkaan valitaan arkkitehti Annika Alppi.

Lautakunnalle esitetään, että päätös merkitään tiedoksi.

Rakennusvalvontapäällikkö on rakennusvalvonnan yksikön esimies, joka toimii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennustarkastajana. Hän vastaa kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselle kuuluvien tehtävien valmistelusta ja rakennusvalvontaviranomaisen toiminnan edistämisestä.

Poikkeamispäätös: Kerrostalot Joukahaisenkatu 2

Poikkeus voimassa olevasta asemakaavasta koskee Kupittaan vanhan aseman tonttia. Asemakaavan mukaan alueelle voi rakentaa pääasiallisesti liike- ja toimistotiloja mutta jonkin verran myös asuntoja. Nyt poikkeamispäätöksellä rakennukset on mahdollisuus rakentaa ensisijaisesi asuinkäyttöön.

Alueelle voi rakentaa neljä 12-kerroksista kerrostaloa. Kupittaan vanha asema säilyy suojeltuna rakennuksena.

Ruiskatu 8 loppuraportti

Ruiskatu 8:n kiinteistön korjaamista ja muutostöitä koskeva loppuraportti on valmistunut. Hankkeen kustannusarvio alittui ja hanke valmistui aikataulussa.

Hankkeen aikana tehdyillä toimenpiteillä kiinteistön käyttöaikaa jatkettiin 10 vuotta eteenpäin. Kiinteistöä käytetään muiden koulurakennusten väistötilana.

Pöydältä edellisestä kokouksesta käsittelyyn tulevia asioita

Satava-Kakskerran osayleiskaavaehdotus

Kaupunginhallituksen viime vuoden joulukuussa hyväksymä Satava-Kakskerran osayleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä tammi-helmikuussa. Ehdotuksesta jätettyjen muistutusten perusteella ehdotusta on joiltain osin tarkistettu.

Asemakaavoitettaviksi tarkoitetut alueet on osoitettu Satavan itäosiin Kakskerrantien varrelle. Muilta osin asuinrakentaminen tukeutuu pääosin olemassa oleviin asutustihentymiin, jotka on osayleiskaavassa osoitettu kyläalueina.

Kokouksen esityslista