Lapsiperhesosiaalityön ohjaus- ja neuvontanumerosta saa kuka tahansa turkulainen neuvoja perhettään koskevissa kysymyksissä. Numerosta ohjaajat antavat keinoja asioiden eteenpäin viemiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi. Numeroon voivat soittaa myös esimerkiksi opettajat, varhaiskasvatuksen ammattilaiset tai nuoriso-ohjaajat sekä sosiaalityön yhteistyökumppanit.

Lapsiperheiden sosiaalityön ohjaus ja neuvonta

  • Lapsiperheiden sosiaaliohjaus, eteläinen alue: neuvonta ja ohjaus arkisin klo 9-10
    p. 040 645 2208
  • Lapsiperheiden sosiaaliohjaus, läntinen alue: neuvonta ja ohjaus arkisin klo 9-10
    p. 050 396 7183
  • Lapsiperheiden sosiaaliohjaus, pohjoinen alue: neuvonta ja ohjaus arkisin klo 9-10
    p. 040 194 0545

Katso tarkemmat aluejaon postinumerot.

Taloudelliset huolet painavat, oma jaksaminen mietityttää ja lapsikaan ei voi hyvin. Kun turkulainen lapsiperhe kohtaa arjessaan ongelmia, sopivan avun löytäminen voi tuottaa haasteita. Ei tiedä, mihin tahoon ottaa yhteyttä, kuka numerosta vastaa ja mitä yhteydenotosta voi seurata.

Päiväkodissa lastentarhanopettajalla on herännyt huoli hoitolapsen voinnista ja tämän vanhempaan liittyvästä asiasta. Opettaja haluaisi auttaa perhettä jotenkin ja ajoissa, mutta mistä kysyä konsultaatiota ilman, että tarvitsee kertoa perheen nimeä tai muita tunnistetietoja?

Nimetöntä konsultaatiota ja oman pohdinnan tueksi

Lapsiperhesosiaalityön ohjaus- ja neuvontanumerot on tehty juuri tällaisia tilanteita varten, antamaan ohjausta ja neuvontaa. Palvelu on jaettu alueittain eteläiseen, läntiseen ja pohjoiseen.

Numeroista vastaavat lapsiperhesosiaalityön sosiaaliohjaajat. Viranomainen, opettaja tai vaikka nuoriso-ohjaaja voi konsultoida sosiaaliohjaajaa siten, että konsultaatio on nimetön. Toisin sanoen hänen asiakkaansa tietoja ei avata. Myös kuka tahansa turkulainen voi soittaa oman perheensä ongelmista ilman, että kertoo nimeään. Ohjaajilta voi kysyä toimintatavoista, käytössä olevista palveluista, mihin kannattaa olla yhteydessä ja vaikka ihan yleisesti, miten asiakkaan ongelman kanssa kannattaa edetä.

Ohjausta siiten, miten tilannetta voisi alkaa ratkaista

Numeroon soittaminen ei kuitenkaan poista velvollisuutta tehdä lastensuojeluilmoitusta, jos tilanne sitä vaatii, sillä ilmoitusvelvollisuus pohjautuu lakiin. Sosiaaliohjaaja voi tarvittaessa kertoa, miten prosessit sosiaalipalveluissa toimivat ja ohjata eteenpäin sosiaalipäivystykseen tai sosiaalityön alkupalveluihin. Ohjaus- ja neuvontanumeroissa ei välttämättä saada koko tilannetta ratkaistua, mutta niistä saa ohjeita, miten tilannetta voisi alkaa ratkaista.